Lokalpolitik

Roser til Havglimt fra politisk side

HIRTSHALS: Den selvejende institution Havglimt bader for tiden i succes. Institutionens profilering sidste år har nu givet pote i form af fuld belægning, og forleden fik ikke mindst de ansatte på Havglimt verbale roser fra byrådsmedlem Lilli Damsgaard (S). - Der er god grund til at rose personalet på Havglimt. De er et udtryk for, at det er et sted, hvor man lægger mere vægt på indhold end på rammer. Og det er en institution, som kommunen kan være stolt af at have, sagde Lilli Damsgaard på byrådsmødet, hvor der blev givet tilladelse til at optage lån til ombygning af stedet. Det lunede på tilhørerrækkerne på byrådsmødet, hvor bestyrelsesformand Dorte Kjærsgaard Jensen og leder Vibeke Buus sad og overværede mødet. Men Havglimt er langt fra kommet sovende til sin position i dag. Siden Arbejdstilsynet tilbage i maj 2002 fandt flere uhensigtsmæssige arbejdsgange for personalet - blandt andet var der tale om for mange og for tunge løft i løbet af en arbejdsdag - har personale og bestyrelse arbejdet tæt sammen med BST for at finde midlertidige løsninger for at forbedre arbejdsmiljøet. Årsagen til, at man ikke øjeblikkeligt kunne efterleve de ændringer, Arbejdstilsynet havde forelagt, var, at institutionen på det tidspunkt var i en usikker situation med flere ledige stuer. Efter Hirtshals kommune har fået dispensation fra gældende låneregler, så er første skridt netop nu taget i retning mod ikke blot at efterleve Arbejdstilsynets krav - men også at give Havglimt nogle ekstra goder. Det sker blandt andet i form af at niveauforskellen mellem køkken og spisestue bliver udlignet og en trappe erstattes af en rampe. De samlede udgifter til ombygningen lyder på 868.000 kroner. henry