EMNER

Roser til Susanne.

RAVNSHØJ:Generalforsamlingen i Husets Venner i Ravnshøj, blev i bred udstrækning en stor og velfortjent hyldest til Susanne Thomsen, der efter fire år på formandsposten havde valgt at forlade bestyrelsen. Længe før cafeteriet stod færdigt, havde Susanne taget roret og foretog selv alle de praktiske opgaver der er med opstart, tilladelser samt opbygning af varelager m.v. De 3 klubber, Ravnshøj Idrætsforening, Kvissel Idrætsforening samt Ravnshøj Gymnastik forening, der er repræsenteret i Husets Venner, udtrykte stor tilfredshed med Susannes altid helhjertede indsats samt entusiasmen, som hun lægger for dagen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Bente Vestergård. Bente Jensen blev valgt som 2. suppleant, da bestyrelsen havde besluttet at udvide på det område. Regnskabet viste en stigning på indtjeningssiden, som i årets løb var kommet de 3 klubber til gode. Aftenen blev rundet af med Kirstens dejlige hjemmebagte boller til de 15 fremmødte.