Rostrup og Astrup vil stifte fælles voksenkor

Musik 24. september 2002 08:00

ASTRUP/ROSTRUP: En snes sangere eller gerne lidt flere vil være et fornuftigt udgangspunkt for at stifte et voksenkor med tilknytning til kirkerne i Astrup og Rostrup, mener de to kirkers organist Pia Thøgersen. Tirsdag aften i konfirmandstuen i Astrup gøres det første forsøg. Alle fra 18 år og opefter er velkomne - og mændene skal endelig ikke holde sig tilbage. Pia Thøgersen har fra flere forældre til de to byers populære børnekor fået opfordringer til at fortsætte korarbejdet i voksen-regi, og nu skal det prøves. - Jeg har tit haft lyst til at fortsætte arbejdet med de 50-60 børn og unge, jeg årligt underviser og som gerne stopper i ungdomskoret, når de forlader skolen for at gå i gymnasium eller lignende, forklarer Pia Thøgersen. Omkring den alder har de unge ofte for travlt til at kunne passe korsangen, men lysten vender gerne tilbage efter nogle år - for eksempel efter gymnasietiden - og det er her, Pia Thøgersen håber at kunne samle op til et voksenkor ved de to kirker - vel vidende at der i forvejen eksisterer mange års tradition for et voksenkor i Rostrup - nemlig Rostrup Koret, som blev oprettet tilbage i 1981. - Men jeg forestiller mig ikke, at de to kor på nogen måde vil gå hinanden i bedene. Rostrup Koret henvender sig bredt og tæller et stort opland mod Hobro og Hadsund, mens kirkekorene traditionelt arbejder meget lokalt. Jeg tror kun, at et voksenkor med tilknytning til kirkerne vil styrke korarbejdet i området, siger Pia Thøgersen. Lysten til at synge trives i stor format i Rostrup og Astrup. I fjor talte de to børnekor og ungdomskoret til sammen 65 børn og unge. Lige nu står Pia Thøgersen med 55 korister, men hun forventer igen at få samlet flere end 60. Hun understreger, at selv om voksenkoret af og til skal synge ved kirkerne, så vil man også prøve kræfter med meget andet. I første omgang vil man koncentrere sig om at øve og finde et niveau, inden det bliver aktuelt med offentlig fremtræden. - Men mon ikke vi i sæsonens løb både kommer til at synge i kirken og lave en koncert, funderer de to kirkers organist. Korsæsonen strækker sig fra september til maj, og repertoiret skal efter planen omfatte kirkeegnede satser, viser, fædrelandssange, gamle schlagere og muntre sange.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...