Rostrup Skole tænker gerne i nye baner

Skolebestyrelsesformand Jesper Christiansen fremhæves af flere for sin andel i kampen for Rostrup Skole.

ROSTRUP:Med egne, nyskabende projekter og en god portion opfindsomhed kæmper Rostrup for sin skole. Skolebestyrelsesformand Jesper Christiansen fremhæves af flere for sin andel i den strategi. Han har været med i to perioder. Senest har skolen fået fonde og andre private til at tro på en sommerskole med inddragelse af ¿verdens bedste naturfagslærer¿ - Finn Skaarup Jensen. Mere end en halv million kroner fik man skrabt sammen til projektet, der afsluttes næste sommer, og hvor 100 børn stod på venteliste for at være med. Tilsvarende skaffede skolen 300.000 kroner i bidrag til naturfagshuset - ¿uden at tage en krone fra børnene¿, som Jesper Christiansen understreger. - Rostrup Skole lancerede også den fleksible vinterferie, som mange skoler siden har taget til sig. Og vi praktiserer legende engelsk - altså engelsk helt ned i børnehaveklassen. Vi udvikler og afprøver vore projekter og beskriver dem derefter udførligt på vores hjemmeside, så alle kan lære af vore erfaringer. Og andre skoler skal være velkomne til at besøge os og bruge vores naturfagshus, vores vandpyramide eller robotterne, inviterer Jesper Christiansen. Birthe Madsen, tilflytter og medlem af skolebestyrelsen, håber, at hendes tre børn kan blive i Rostrup alle syv skoleår - inklusive børnehaveklasse. - Et skoleskifte i utide vil bryde børnenes trygge netværk af legekammerater. Vi købte landbrug i området og valgte landsbyskolen, fordi vi havde hørt så meget godt om Rostrup Skole. Det holdt stik. Jeg oplever høj faglighed hos dygtige lærere, som har bosat sig i området. Skolen har aldrig problemer med manglende ansøgere til ledige job. Og selv om klasserne er små, har de egen lærer i dansk og matematik. Det betyder, at alle elever har mulighed for at være på to-tre gange i hver lektion. Sådanne værdier vægter jeg højt, fremhæver Birthe Madsen.