Rostrups eget omega

Rostrup Privatskole opretter klasse for børn med særlige behov.

Skoleleder Børge Boyding vil gerne præsentere to nye januar-tiltag ved indskrivningen 15. december. Arkivfoto: Lars Pauli

Skoleleder Børge Boyding vil gerne præsentere to nye januar-tiltag ved indskrivningen 15. december. Arkivfoto: Lars Pauli

Fra januar opretter Rostrup Privatskole en speciel klasse - Omega - der tager sig af børn med særlige behov. Det sker i overensstemmelse med skolens devise om, at "de svage er vort fælles ansvar - de stærke vor fælles stolthed". - Nogle børn skal ind i mellem have ekstra hjælp - andre har behov for yderligere udfordringer. Ordningen tilgodeser begge grupper, forklarer skoleleder Børge Boyding. - Ligeledes fra januar udvider vi vore musiske tilbud med dans og drama. Hver fredag bliver en musisk dag, hvor børnene udelukkende har dans, sang, drama, orkester og billedkunst. Undervisningen foregår på tværs af klasserne, idet holdene inddeles efter evner og interesser, uddyber skolelederen. Åbent hus og indskrivning Hvis du vil vide mere, så inviterer skolen torsdag 15. december til et uformelt åbent hus arrangement med indskrivning af nye børn til skolen og børnehaven. Du kan indskrive dit barn i såvel børnehave/vuggestue som børnehaveklasse og øvrige klassetrin. Ud over en rundvisning får besøgende en god snak om de muligheder, Rostrup Privatskole tilbyder at skabe for det enkelte barn. Skolen prioriterer den "sublime faglighed med særlig vægt på natur/teknik i tæt parløb med bevægelse, svømning og individuel musisk udfoldelse, ligeledes med høj faglig profil". Rostrup Privatskole stiller særligt høje krav til samarbejdet mellem skole og hjem, som jævnbyrdigt må dele ansvaret for børnenes boglige og menneskelige udvikling. Der undervises fra børnehaveklasse til sjette klasse - og fra næste år syvende klasse. Børnehuset med børnehave, vuggestue og SFO ligger ved siden af skolen. Man tilstræber en fælles linje og et nært samarbejde mellem skole og børnehave.