Lokalpolitik

Rostrupvejs tur til kærlig hånd

Kommunen skal gøre ekstraordinær indsats for at forbedre vejnet

ARDEN:Tilhængere af grusveje i Arden Kommune skal have færre og færre argumenter gyldige på hånden, hvis det står til borgmester H. C. Maarup (S). - Vi har råd til lidt mere nu. Det bør komme de forsømte veje til gode. Vi kan ikke investere i en masse nyt byggeri og fortsat forsømme vores vejnet. Står det til borgmesteren, så løsner Arden Kommune ved den forestående budgetlægning for den økonomiske livrem og gør en ekstraordinær indsats for at forbedre de 275 kilometer forsømte landeveje. Han er paret til at yde mere end de mellem 2 og 2,5 millioner kroner, der årligt bruges på vejforbedringer her i nyere tid. Borgmesteren ligger på linie med Elav Pinstrup (V), formand for udvalget for teknik og miljø, der snarest muligt vil give den hullede og stærkt forfaldne Rostrupvej en gennemgribende fornyelse - om nødvendigt på afbetaling. I gang snarest - Vejen skal helt sikkert forbedres nu, og vi er i økonomiudvalget enig med Elav Pinstrup i, at vejen bør renoveres, så den står klar til juli. Og det ser ud til at kunne lade sig gøre på afbetaling. Om nødvendigt må vi gribe til en løsning, der involverer kommunekassen, mener borgmesteren. En statslig omfordeling af bloktilskudsmidler til særligt vanskeligt stillede kommuner løftede i indeværende år Arden Kommune med 9,5 millioner kroner mod de normale cirka 1,8 millioner kroner. Og den håndsrækning ser ud til at fortsætte nogenlunde uændret i 2004. Samtidig har en skrap sparerunde i fjor slået drifts-bremserne i. Der er med andre ord råd til at gøre en ekstraordinær indsats for vejnettet, forudser borgmesteren. - Vi ligger for tiden inde med en kassebeholdning på mellem 20 og 30 millioner kroner, og om ikke andet giver det os mulighed for så at sige at låne fra os selv. Og Rostrupvej kan ikke vente længere, understreger H. C. Maarup. Sagen endevendes på dagens byrådsmøde, men borgerne får ikke lejlighed til at overvære diskussionen, som holdes for lukkede døre, idet man forhandler konkrete tilbud med firmaet NCC, der udfører kommunens asfaltarbejder. Forbindelsesveje Elav Pinstrup glæder sig over de nye signaler i forhold til vejnettet. - Byrådet har altid prioriteret børnepasning, skoler og ældreomsorg højere end landeveje, så det er ofte endt med, at vi mere eller mindre har sparet asfalten væk. Det gevaldige løft, vores likviditet har fået, bør udnyttes til at forstærke den kurs, udvalget for teknik og miljø har fulgt de sidste fire år - og hvor vi målbevidst arbejder på at skaffe alle bysamfund mindst en god vejforbindelse til andre byer, siger Elav Pinstrup. Inden for de senere år har kommunen givet Tisted en farbar forbindelse til omverdenen ved i 2000 at nyistandsætte Tistedvej. Årets efter kom Storarden på det trafikale landkort, da Lundgårdsvej mod Rostrup fik et løft. I fjor nyasfalterede man Spangvad og genoprettede dermed forbindelseslinien mellem Oue og Rostrup. Samme spor følger Storemosevej mellem Børndbjerg og Rostrup i år.