Forsikringsvirksomhed

Rosvangs ejer vil bygge nyt

Mange har gennem året taget fotografier af den enestående trækonstruktion, og de efterlyses nu både til forsikringen og til historien

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Slukningsarbejdet på Rosvang var først helt færdigt i tirsdags, og ejeren Anders Christiansen satser på at bygge noget, "der kan passe fornuftigt ind i den bygningsmæssige sammenhæng".

- Ja, jeg kan vist godt sige, at vi har haft tusinder af mennesker på besøg i den lade. Og den er blevet fotograferet næsten lige så mange gange. Især den helt enestående trækonstruktion. Men selv har vi ikke et eneste foto af den konstruktion. Det siger lokalhistorikeren Verner Paulsen, Hundborg, der står for rundvisninger på Rosvang. Han efterlyser derfor nogle af disse fotoer. Både af hensyn til gårdens forsikringssag efter branden fredag og af hensyn til gårdens arkiver og den øvrige lokalhistorie: - Det er historisk set et meget stort tab, siger Verner Paulsen, som fortæller, at laderne - for der er faktisk tale om to, der nu er væk, en stor og en lille, blev bygget 1874, mens den kendte kørebro først kom til 1886: - Trækonstruktionen var et eksempel på en håndværksmæssig kunnen, vi ikke kender i dag, og også derfor ville vi gerne have i hvert fald fotoer af den. Med byggeåret 1874 var det ikke bygninger "fra kaptajnens tid", som det hedder på Rosvang. Gården blev etableret 1862-64 på den udtørrede Sjørring Sø af den berømte officer og krigshelt, entreprenør og embedsmand samt Thistedkredsens folketingsmand gennem hele forfatningskampen kaptajn Jens Christian Henrik Claudius Jagd. Eller bare: Kaptajn Jagd. Allerede 1864 blev kaptajnen imidlertid presset ud af prioritetshaverne i søen, som kun lod ham beholde den anden gård, han havde bygget, Egebaksande. Rosvangs nuværende ejer, Anders Christiansen, fortæller, at slukningsarbejdet først var helt færdig tirsdag: - Det er desværre ikke muligt at genskabe disse lader, og vi er ikke helt klar med vurderingen af mellembygningen. Men når det er afklaret, skal vi holde et møde med forsikringsselskabet, og så vil jeg naturligvis satse på at bygge noget, der kan passe fornuftigt ind i den bygningsmæssige sammenhæng.

Forsiden