Rotary på ålefarm

Hanstholm 1. november 2007 05:00

SYDTHY: Sydthy Rotary Klub har været på ekskursion til ålefarmen i Hanstholm. Efter god mad på Hotel Hanstholm gik turen til den stedlige ålefarm, hvor Ole Myhre fortalte om at 900 gram foder gav 1 kilo ål, om ålelarver, glasål, røgning m.m., om kæmpe bassiner med halvt ål og halvt vand. Sluttelig fik deltagerne lov til at fange et par ål med de bare næver, og her var nogle absolut bedre end andre.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...