Rottens år på Fyn

Ifølge medierne NORDJYSKE og Fyens Stiftstidende forlyder det, at året 2008 skulle blive rottens år for fynboerne. Problemet er, at rotterne yngler som aldrig før; milde vintre giver rotterne ideelle betingelser. Rotterne på Fyn, der menes indvandret fra Jylland, er resistente over for den gift, man lægger ud for at komme dem til livs.

Skadedyrsbekæmpere agter at kalde ekstra folk ind for at holde bestanden nede. Det er også rottens år i Kina, men på en anden måde. Mens man på Fyn vel håber at få bugt med rotteplagen på en eller anden måde, betegner man i Kina hvert tolvte år som rottens år ¿ simpelthen som en tilbagevendende kalendarisk begivenhed. Den kinesiske kalender tager sit udgangspunkt år 2636 eller 2635 før vor tidsregning; men på grund af tidsforskydning i årenes løb, svarer år 2008 til år 4705 i Kina. Tillige opererer man med en dyrecyklus over tolv år, idet årene på skift har tildelt dyrenavnene kanin, drage, slange, hest, ged, abe, hare, hund, gris, rotte, okse og tiger. Denne dyrecyklus gentages år efter år i den nævnte rækkefølge, og sådan har det været gennem århundreder, måske siden deres tidsregnings begyndelse. Det kinesiske år 4705 er rottens år, og det år tager sin begyndelse, når vi her i den europæiske kulturkreds skriver 7. februar 2008. Den jødiske kalender skriver år 5769, fordi man i jødedommen går ud fra verdens skabelse, som man skønsmæssigt har sat til 3761 før vor tidsregning. Når det ifølge vor kalender er år 2008, er det år 1386 ifølge den muslimske kalender, idet den islamiske tidsregning tager sin begyndelse med Muhameds udvandring i året 622 fra Mekka til Medina; den begivenhed kalder muhamedanerne Hedjra. Andre kulturer rundt omkring på kloden har eller havde deres egne kalendere. Her i 2008 er det år 1724 ifølge den koptiske kalender, år 2552 ifølge den buddhistiske kalender, år 2761 ifølge den romerske kalender (Rom blev nemlig grundlagt 753 f.Kr.), år 2757 ifølge den gamle babyloniske kalender, år 5127 ifølge Mayafolkets store cyklus samt år 6244 ifølge den første ægyptiske kalender. Næsten som et kuriosum konstruerede man i Frankrig en revolutionskalender i 1792; her skulle en ny tid tage sin begyndelse. Ifølge denne kalender var året opdelt i 12 måneder med hver tre dekader à 10 dage; for at få år og dage til at gå op, var der indskudt fem eller seks dage ved årsskiftet. Den kristne verdens tidsregning er den mest udbredte i verden; derfor har man gennem tiderne anvendt betegnelsen f. Kr. for begivenheder, der har fundet sted før Kristi fødsel, eller man har skrevet f.v.t., før vor tidsregning. Men for i vor multikulturelle tid at imødekomme andre kulturer, har man indført betegnelsen ¿Before Present¿, forkortet til B.P. Er en begivenhed indtruffet 300 f.Kr., bliver det til 2308 B.P. Denne imødekommenhed ændrer imidlertid ikke ved, at udgangstidspunktet forbliver Kristi fødsel.