Skadedyrsbekæmpelse

Rotterne regerer

På fem år er antallet af anmeldelser om rotter i Aalborg Kommune steget med hele 66 procent - stigningen er dog knap så stor som landsgennemsnittet, og kommunen er tilfreds med rottebekæmpelsen

AALBORG:Antallet af anmeldelser om rotter er steget markant i de seneste år. Nye tal fra Miljøstyrelsen fortæller, at det samlede antal anmeldelser for hele landet er steget med 71 procent i perioden 1997 til 2001. Og hvis man ser på Aalborg Kommune isoleret, er stigningen tæt på at være lige så slem: Her modtog kommunen 1635 anmeldelser om rotter i 1997, mens antallet i 2001 var 2713. Selv om sidstnævnte antal ligger godt et par hundrede under antallet for år 2000, kan en samlet stigning på 66 procent fra 1997 til 2001 ikke bortforklares. Fra teknisk forvaltnings bygherreafdeling forlyder det, at man i 1997 havde en total udgift til rottebekæmpelse på 840.000 kroner. I år 2001 var den totale udgift 1.125.000 kroner. Dermed er udgifterne til rottebekæmpelse i Aalborg Kommune kun steget halvt så meget som antallet af anmeldelser - nemlig 34 procent. Mange kommuner udliciterer Der er flere årsager til stigningen af anmeldelser om rotter på landsplan. Én af dem er netop, at kommunernes budgetter til rottebekæmpelse slet ikke er fulgt med væksten i anmeldelserne. Det mener rottekonsulent Torben Frode Jensen fra Miljøstyrelsen. Han har til opgave, at vejlede kommunerne og holde øje med, at kommunernenes rottebekæmpelse foregår på en effektiv og forsvarlig måde. Hovedparten af landets kommuner udliciterer rottebekæmpelsen, men Torben Frode Jensen mener, at mange af de private firmaer ikke kan yde en grundig og tilbundsgående rottebekæmpelse i forhold til den pris, de har tilbudt at gøre arbejdet for. - Mange kontrakter er for billige. Det kan ikke hænge sammen økonomisk, siger Torben Frode Jensen, der påpeger, at tid er penge: Når rottefirmaerne skal ud til flere og flere anmeldelser om året inden for den fastlagte pris, må det nødvendigvis gå ud over kvaliteten, mener rottekonsulenten fra Miljøstyrelsen. Det firma, der skal bekæmpe rotterne, har med andre ord færre penge at gøre godt med pr. anmeldelse. - Det kan slet ikke hænge sammen, lyder Torben Frode Jensens generelle kritik. Han fremhæver, at firmaerne vil få øgede udgifter til blandt andet kørsel og smækfælder. Rottebekæmperne bliver nødt til at løbe hurtigere og bruge mindre tid på den enkelte opgave, mener Torben Frode Jensen. Jens Lodal fra Statens Skadedyrslaboratorium er enig: - Der er enom hård konkurrence mellem firmaerne, siger Jens Lodal, der pointerer vigtigheden af, at en kommunes budget til rottebekæmpelse nøje følger udviklingen i anmeldelser. - Selvfølgelig kan man rationalisere sig ud af en del, siger Jens Lodal. Men han mener, det er begrænset, hvor meget man kan rationalisere. For rottebekæmpelsen skal varetages af autoriserede folk, som der ikke lige pludselig er flere af, fordi antallet af rotteanmeldelser stiger. Om Aalborg Kommunes budget til rottebekæmpelse har fulgt godt nok med udviklingen, vil Jens Lodal ikke gøre sig til dommer over, da han ikke kender til byen som sådan. Men han synes, at kommunens stigning af rotte-anmeldelser på 66 procent over fem år lyder af meget. Flere penge fra kommunekassen Teknisk rådmand Henrik Thomsen mener ikke, at Aalborg Kommune har grund til at føle sig ramt af den generelle kritik af landets kommuner. - Jeg har ikke noget at udsætte på hverken den private eller den kommunale rottebekæmpelse, siger Henrik Thomsen. Han fremhæver, at på trods af det svage fald i antallet af anmeldelser fra 2000 til 2001 brugte kommunen rent faktisk flere penge på bekæmpelsen i 2001 end i 2000. I 2000 var beløbet nemlig 930.000 kroner, mens beløbet for 2001 var 1.125.000 kroner. Ingeniør fra Aalborg Kommunes bygherreafdeling, Karsten Horn, oplyser, at i Aalborg Kommune varetages ca. 2/3 af rottebekæmpelsen af to private firmaer, mens den sidste tredjedel varetages af den kommunale rottefænger. - Tingene kører tilfredstillende, siger Karsten Horn. Selv om kommunen som regel tager de billigste tilbud hjem, mener han ikke, at de to firmaer - der i øjeblikket har kontrakt med kommunen - har problemer med at udføre arbejdet til den pris, de har givet. - Vi føler, de gør et udmærket stykke arbejde generelt, siger Karsten Horn. Og han oplyser, at kommunen fører tilsyn med, om firmaerne gør arbejdet ordentligt. Private kloakker og klima - Det er vores opgave at holde dem fast på det, de skal. Og det gør vi, fastslår Karsten Horn. Han mener, at det stigende antal rotteanmeldelser først og fremmest skal ses som et symptom på kloakkernes tilstand. I Aalborg er man ganske vist i fuld gang med at renovere kloaksystemet, men der er stadig de private kloakker. - Kloakkerne på private ejendomme bliver ældre og ældre, og der kommer skader på dem, siger Karsten Horn fra bygherreafdelingen i Aalborg. Dette er Torben Frode Jensen, Miljøstyrelsen, helt enig i: - Det skyldes mange brud på kloakkerne, især på private grunde, siger Torben Frode Jensen om de frembrusende rotter i Aalborg og resten af landet. En anden væsentlig grund til stigningen i anmeldelser er, at rottebestanden rent faktisk er vokset på grund af de seneste tre milde vintre. Rotterne kan derfor nå at få flere kuld i løbet af et år. - Klimaet med de milde vintre har betydet, at rotterne kan begynde at yngle tidligere på året, og forsætte i længere tid end normalt, fastslår Jens Lodal fra Statens Skadedyrslaboratorium.