EMNER

Rovdrift på 16-årige

I april var SF'erne Villy Søvndal og Ole Sohn på banen med et forslag om at sætte valgretsalderen til folketing etc. ned til at gælde fra det 16. år.

VALGRETSALDER:I april var SF'erne Villy Søvndal og Ole Sohn på banen med et forslag om at sætte valgretsalderen til folketing etc. ned til at gælde fra det 16. år. Baggrunden var en påstand om, at disse 16-årige store børn er så engagerede i politik, at de må gives valgret. Og Sohn bedyrede, "at det så sandelig ikke var for egen (SF's) vindings skyld". Dog "glemte" Sohn dengang at oplyse om en samtidig meningsmåling blandt disse 16-årige, at 37 pct. af dem i givet fald ville stemme på SF og andre venstrefløjsfraktioner, men blot 14 pct. ville stemme på landets største parti, Venstre. Der er mange måder at manipulere på. Keine Hexerei, nur Behändigkeit. Og minsandten om ikke S' Rasmus Prehn i begyndelsen af juli forsøger af gøre Søvndal & Sohn kunststykket efter her i NORDJYSKE (6.7.), og som alibi suppleret af formanden for Dansk Ungdoms Fællesråd, Martin Justesen. At den for længst glemte Uffe Ellemann-Jensen så også skal figurere som frontfigur gør ikke sagen bedre. For sammenligner man, hvad Søvndal & Sohn var fremme med af argumenter for at lade store børn på 16 år få stemmeret til de vigtigste organer i vort land, ja, så er Prehns nøjagtigt de samme, suppleret med en bemærkning om, at det er hamrende forkert, at de 16-årige ikke kan få lov til at bestemme, hvem der skal være statsminister i dette land. Dog har samme Prehn en pointe, som jeg kan være enig i, når han siger, "at hvornår har vi set teenagere gøre præcis, som deres forældre ønsker det". Nej, netop! Da SF fremsatte deres forslag i april, gjorde jeg i et indlæg opmærksom på, at lærerkræfterne i vore gymnasier i meget høj grad er venstreorienterede, og specielt lærerkræfter, der underviser i samfundsrelaterede fag. Derfor er det rimeligt nemt at manipulere 16-årige store børn, der går i 1.g i den alder – jeg gentager tallene fra april: 37 pct. ville stemme på SF, 14 pct. på Venstre. Så Rasmus Prehns egentlig ærinde, som det var Søvndal & Sohns, er tydeligt, for det drejer sig ikke om at tilgodese de 16-årige børn, men at forsøge at få en hårdt tiltrængt stemmeindsprøjtning. For som bekendt har de voksne vælgere vendt S ryggen. Dets politik vil man ikke have. Lad dog de 16-årige fortsætte deres skolegang stille og roligt, til de bliver 18 år og har fået lidt indblik i, hvad samfundet er, og hvordan det fungerer politisk. Alt andet er utidig rovdrift på de 16-årige samt et forsøg på manipulation fra S og Rasmus Prehn.