Rovdrift på blåhvilling, efter at EU har hævet sin kvote

TORSHAVN:Fiskebestanden af blåhvilling, der i forvejen er i fare for at blive næsten udryddet, udsættes nu for en voldsom rovdrift, efter at EU uventet og egenhændigt næsten har fordoblet sin egen kvote af denne fiskebestand. Ifølge Det Internationale Havforskningsråd, ICES, bør der i indeværende år højst fiskes 925.000 ton blåhvilling. Men allerede nu - tre måneder inden udgangen af 2003 - er det samlede fangsttryk kommet op på 1, 9 mio. ton. Årsagen er, at EU i foråret meddelte de øvrige kyststater, der forvalter blåhvillingen i Nordatlanten, at EU nu fordobler sin kvote af blåhvilling. - Konsekvensen blev, at de øvrige landes regulering af fiskeriet af blåhvilling rent ud sagt gik i fisk, siger afdelingsleder i Færøernes fiskeriministerium Andras Kristiansen. Igennem flere år har kyststaterne, bestående af EU, Island, Færøerne og Norge, forsøgt at finde frem til enighed om en tilpasning af fangsttrykket på blåhvillingen. Der har dog vedvarende været dyb uenighed om fordelingen af fisken mellem landene, og derfor har hvert land opfisket den mængde, som det enkelte land mener at have ret til. En fælles forståelse mellem kyststaterne om behovet for en lempelse af fangstrykket blev imidlertid opnået i 2002, og hvert land regulerede herefter sin fangst af blåhvilling indtil i foråret, da EU meddelte, at EU sætter sin samlede kvote op med næsten 100 pct. EU hævede hermed sin kvote fra 250.000 ton de tidligere år til 495.000 ton i år. Norge har svaret igen med at ophæve sin regulering af blåhvillingen, og nordmændene fisker nu ubegrænset. Island har dertil hævet sin blåhvillingkvote fra 318.000 ton til 547.000 ton, og Færøerne har udsat afgørelsen om, at de færøske skibe skal begrænse fangsten af blåhvilling. /ritzau/