Børnepasning

Rovdrift på børnene

Daginstitutionsområdet tåler ikke flere nedskæringer, skriver Heidi Wøhlk. Foto: torben hansen

Daginstitutionsområdet tåler ikke flere nedskæringer, skriver Heidi Wøhlk. Foto: torben hansen

BESPARELSER: [ 3 ugers tvungen ferielukning [ Indskrænkning af den ugentlige åbningstid [ Fjernelse af ekstra åbningstid i yderområder [ Fjernelse af integrationstillægget i de integrerede institutioner Ovenstående er nogle af de ”guldkorn”, sammenlægningsudvalget kom frem til som forslag til næste års budget på daginstitutionsområdet ifm. harmoniseringen. Alt sammen dårligt camouflerede nedskæringer og besparelser der i dagligdagen vil give færre timer til det enkelte barn, en kæmpe serviceforringelse for os forældre generelt, i særdeleshed i yderområderne. Beregninger på baggrund af ovenstående giver fx en normeringsforringelse på 20 timer ugentligt i en 40 børns børnehave. Både daginstitutioner og DUS’er i det nuværende Aalborg Kommune rammes hårdt i harmoniseringens navn. Mener sammenlægningsudvalget, at det bringer harmoni at lade laveste fællesnævner være normen i den ny Aalborg Kommune? Jeg tænker modsat, det giver en syngende pivfalsk disharmoni med uoverskuelige negative konsekvenser på et i forvejen særdeles trængt område ! Pædagogerne i Aalborg kommune har de senere år måttet lægge ryg til nedskæring efter nedskæring imens de har måttet imødekomme stadigt stigende krav fra omverden. Pædagogerne er en af de faggrupper med flest sygedage, grundet stress og andet ’godt’. Hvorfor kan man spørge? Fordi de giver sig selv 100 % dagligt i arbejdet for at passe, pleje og udvikle det dyrebareste vi har i samfundet, børnene - vores fremtid. Det er et meget stort ansvar, som bl.a. kræver megen personlig involvering. Som bekendt er der i daginstitutionerne bl.a. krav om at udforme pædagogiske læreplaner der sikrer leg, læring og rum til at komme rundt om det hele barn; så basis for et sundt, harmonisk liv med selvværd og gode sociale færdigheder grundlægges til fremtidig gavn for hele samfundet. Hvilke vilkår gives til pædagogerne, og vores børn for at denne betydningsfulde mission skal lykkes? Nærmest de værst tænkelige, hvis disse nedskæringer gennemføres. Hvilken kvalitet i de pædagogiske dagtilbud kan vi forældre efterhånden forvente os, når der ydes så ringe ressourcer og nedprioriteres på denne måde? Der drives simpelthen rovdrift på et område, der ikke tåler mere ”jagt” – men snarere har brug for fredning og ”kunstig åndedræt” til mere liv og spontanitet, ved at tilføre flere ressourcer, herunder flere personaletimer til det enkelte barn. Forkortet af red.