EMNER

Royale tegn på hæder uddelt

Missionschef Kai Vittrup, København V, er benådet med ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen. Han er netop nu udstationeret i Afghanistan.

Missionschef Kai Vittrup, København V, er benådet med ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen. Han er netop nu udstationeret i Afghanistan.

HÆDER:Fra 1. januar 2009 at regne er efternævnte benådet med kommandørkorset af 1. grad af Dannebrogordenen: Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup-Petersen, København K; Statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Bente Flindt Sørensen, Skodsborg; Ambassadør Ellen Margrethe Løj, New York; Ambassadør Niels Egelund, Paris Fra den 1. januar 2009 at regne er efternævnte benådetmed kommandørkorset af Dannebrogordenen: Højesteretsdommer Henrik Waaben, Farum og Ambassadør Karen Wermuth, Fredensborg Fra 1. januar 2009 at regne er efternævnte benådetmed ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen:Missionschef Kai Vittrup, København V, Ambassadør Anders Christian Hougaard, Islamabad, Ministerråd Michael Just Hjortsø, Praha 1, Konsul i Surabaya Villy Nielsen, Accra. Fra 1. januar 2009 at regne er efternævnte benådetmed ridderkorset af Dannebrogordenen: Adjudant hos Hendes Majestæt Dronningen, orlogskaptajn Ole Bent Pedersen, Fjenneslev; Adjudant hos Hendes Majestæt Dronningen, major Gorm Martin Larsen, Tune; Fuldmægtig Dorte Neimann, Rungsted Kyst; Konsul i Islamabad Ebba Laholm, Islamabad; Bistandsråd Ellen Buch-Hansen, København Ø; Økonomifuldmægtig Hanne Fritzen, Søborg; Konsul ved generalkonsulatet i Flensborg Hanne Eder, Padborg; Kontorchef Lars Gert Lose, Værløse; Korrespondent Linda Agnes Jensen, Teheran; Kontorchef Martin Bille Hermann, København S; Kultur- og presseråd Michael Bjørn Nellemann, Paris; Generalkonsul i Tbilisi Esben Emborg, Tbilisi; Vicekonsul i Tres Arroyos José Dam, Tres Arroyos; Vicekonsul i Auckland Rita Friis Jægersborg, Auckland; Fuldmægtig Pernille Falck, København K. Fra 1. januar 2009 at regne er efternævnte udnævnt til KAMMERHERRE: Godsejer, direktør Frank Uhrenholt, til Faurskov, og Godsejer, hofjægermester Gerner Wolff-Sneedorff, til Engelholm. Fra 1. januar 2009 at regne er efternævnte udnævnt til HOFJÆGERMESTER: Godsejer Flemming Christian Ramshart Lindegaard, til Gammel Wiffertsholm og Godsejer Vincents Georg Iuul, til Willestrup. /ritzau/