EMNER

Royalt besøg i Frederikshavn

Prins Joachim besøger MARTEC og Skoleskibet Danmark mandag

Prins Joachim gæster Frederikshavn på mandag.scanpix

Prins Joachim gæster Frederikshavn på mandag.scanpix

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn får royalt besøg på mandag. Det er Prins Joachim, der lægger vejen forbi. Blandt andet for at se Skoleskibet Danmark. - Prins Joachim er meget interesseret i skoleskibet, og han vil gerne besøge skibet, mens det er ved at blive renoveret. Skibet er blandt andet ved at få nye banjer. Derudover vil han overvære en øvelse med fritfaldsbåden i MARTECs havneanlæg, siger Dorthe Bille fra Martec. Første programpunkt er kl. 11, når prinsen går ombord på skoleskibet på Flådestationen. Kl. 14.10 kigger prinsen på byens havneanlæg og ser fritfaldbåden i aktion. Danmark ligger ”oplagt” på flådestationen. Oplagt skal forstås sådan, at skibet ligger i vandet, men at det er afrigget. Det vil sige at store dele af skibet er lukket af under presenning. Ole Vestergaard, som til dagligt er maskinchef ombord, vil forestå rundvisningen og fortælle om, hvorfor man længe har ønsket denne renovering, og hvilke fordele den vil give for skibet. Palle Christensen, direktør for PC Yacht service som har hovedentreprisen ved renoveringen, vil også være ombord til at besvare spørgsmål. Skibet blev bygget i 1933 på Nakskov skibsværft til at udfylde det hul, der kom i kølvandet på ”KØBENHAVNS” forlis i 1928. Danmark er oprindeligt bygget til at kunne medtage 120 elever, men tager i dag 80 elever på hvert togt. Der har længe fra skibets side været ønske om at få renoveret/opdateret banjerne, som på togtet fungerer som både undervisningslokale, messe, soverum og dagrum for de 80 elever. I 2005 bevilligede Den danske maritime fond midler, så ønsket kunne blive opfyldt. Efter endt togt i 2006 er dette arbejde nu i gang og forventes afsluttet i slutningen af året.