Skjoldborg

@Rubr.16.understreg.thi:Navnlig navne

Ny formand for Snedsted Tamburkorps SNEDSTED: På Snedsted Tamburkorps ordinære generalforsamling trak tamburkorpsets ankermand gennem 16 år Poul Henning Poulsen sig fra bestyrelsens arbejde og som formand. Flemming Stignæs ønskede ligeledes heller ikke genvalg. Som nye medlemmer af bestyrelsen valgtes Hanne Marie Jensen og Rie Pindholt. Gitte Dyssekær blev genvalgt. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med den hidtidige næstformand Jens Chr. Jensen som ny formand og ny næstformand blev Anja Gregersen, Skjoldborg.