@Rubr.36.Light:Bavnebakken på tegnebrædtet

Skolebestyrelsens formand, John Hansen (tv) og arkitekt Gorm Nielsen foran nogle af de bygninger, der skal fjernes. I baggrunden ses den forfaldne hjørnejendom Viborgvej-Hobrovej.

Skolebestyrelsens formand, John Hansen (tv) og arkitekt Gorm Nielsen foran nogle af de bygninger, der skal fjernes. I baggrunden ses den forfaldne hjørnejendom Viborgvej-Hobrovej.

STØVRING:Arkitekt Gorm Nielsen, Århus, er gået i gang med de første skitser til den fremtidige Bavnebakkeskole. Arkitekten har tidligere udarbejdet en renoveringsplan for skolen og er derfor sat på opgaven igen, efter byrådet har drøftet muligheden af at sælge en del af skolens areal fra til et privat byggeri langs Hobrovej. - Man skal jo også være opmærksom på det store ny boligområde, som er på vej øst for banen, hvor der måske bliver ikke bare et par hundrede boliger, men måske tusind og endnu flere, påpeger skoleleder Arne Sloth Kristoffersen. Området hører under skoledistriktet, lige som det kommende boligbyggeri ved Ledvogtervej, som formentlig snart går i gang. Salget af 800 kvadratmeter langs hovedgaden betyder, at skolen må sige farvel til det nuværende bibliotek og bygningen bagved, hvor erhvervsklassen holder til. Byrådet er indstillet på at opkøbe mindst tilsvarende areal og skolen i øvrigt være tre-sporet, altså med tre klasser i hver årgang. - Det er afslutningen på en temmelig langvarig debat, såvel i det politiske system som i dagspressen. Men nu er beslutningen taget, og Bavnebakkeskolen går konstruktivt ind i samarbejdet, så skolen kan få de bedst mulige bygningsmæssige rammer og leve op til de store krav, der stilles til fremtidens folkeskole, bemærker Arne Sloth Kristoffersen videre. I det indledende møde med arkitekten deltog repræsentanter for skolebestyrelsen, skolens ledelse, medarbejderrepræsentanter, forvaltningschef Per Larsen, byggesagsbehandler Anne Grethe Andreasen og konsulent Helle Grynderup. Ud over bibliotek og erhvervsklasse har skolen ved siden af også små og umoderne klasselokaler i den gamle fløj og der er stort pres på naturfagslokalerne. Samtidig har skolen stort brug for udvidelse af legepladsarealet. I forvejen er der allerede planer for ny og sammenhængende kontorer og medarbejderlokaler, som vil indgå i det ny projekt. Arbejdsgruppen vil mødes med arkitekten to gange mere i sommer, inden Gorm Nielsen til august vil fremkomme med sine forslag til politisk behandling.