@Rubr.36.Light:Eleverne bytter simpelthen skole

AARESTRUP:Elever og lærere på Gregers Krabbe Friskolen er i denne uge på lejrskole. Den foregår i det vestjyske, nærmere bestemt på Fjaltring Friskole. Eleverne fra Fjaltring er så i samme tidsrum på lejrskole i Aarestrup. Man bytter simpelthen skole… Det har naturligt præget skolen i den senere tid og skolen kan desuden glæde over stigende søgning. I ugerne op til lejrskolen er morgenfortællingen centreret omkring Vestjylland, eventyr og natur, så børnenes nysgerrighed på forhånd er vakt. Da den vestjyske natur er meget anderledes end den vi er vant til, er det kun naturligt, at eleverne skal bruge en dag helt ude ved vandkanten. Her er friluftsundervisningen Havet som biotop. Lejrskolen byder også på en rundtur til blandt andet Klosterheden plantage, Thorsminde havn og Strandingsmuseum. Planlægningen af kommende skoleår er også på skinner. De to nyansatte lærere Rikke Grønkjær og Jeppe Garly har sammen med det nuværende lærerkollegium været på pædagogisk weekend i maj, hvor de overordnede linier i det ny skoleår er planlagt. Elevtallet er stigende. Der skal faktisk kun få ny elever til i bestemte årgange, for at man må bryde samlæsningsgrupperne op og ansætte flere lærere. Derfor er det også bedst at tilmelde sit barn i god tid for at eventuelle ny lærere kan være på plads til skoleårets begyndelse. Børnehaveklassen er ved at være fyldt op til næste skoleårs begyndelse og dermed kan en venteliste snart blive virkelighed, da Gregers Krabbe Friskole helst ikke vil have store klasser.