@Rubr.36.Light:Godt med mange elever i samme årgang

SKOLER:Jeg vil ikke kommentere byrådsmedlem og lokalpolitiker Per Vilsbølls forslag om, at Øster Hornum skole burde beholde 8. og 9. klasserne i stedet for, at de går på Bavnebakkeskolen. Det er en politisk afgørelse, som jeg absolut ikke vil eller kan blande mig i. Derimod vil jeg som leder af Bavnebakkeskolen fremkomme med følgende erfaringer: Vi aldrig haft bedre 8. - 9. klasser på Bavnebakke-skolen, end siden vi blev overbygningsskole for Øster Hornum skole. Det skyldes flere forhold. For det første laver vi helt nye klasser, så eleverne fra Øster Hornum og Støvring samt fra eventuelt andre skoler bliver blandet. Dernæst får klasserne ny lærere, så alle begynder i 8. klasse med de samme betingelser. Lærerne tager udgangspunkt i elevernes ønsker, men primært med det for øje at få dannet nogle homogene klasser og adskilt de elever, som trænger til at blive adskilt. Ofte får vi endda diskrete vink fra forældre om at få adskilt deres børn. Det har vist sig, at denne ordning har en sær-deles god effekt, idet eleverne tilsyneladende får ny energi. Gamle hakkeordener bliver slået i stykker, de dygtigste elever får konkurrence, og man får ny kammerater og kan beholde de gamle, hvis man da ønsker det. Eleverne får også træning i at omgås ny kammerater, en erfaring som de absolut kan høste glæde af, når de går videre i uddannelsessystemet. Øster Hornum skole og Bavnebakkeskolen har et tæt samarbejde. Lærerne samarbejder om fagene, specielt på 6. og 7. klassetrin. Allerede fra de yngste klassetrin samarbejder de to skolers klasser, og fra 6. klassetrin er det formaliseret med gensidige besøg og aktiviteter. Det har betydet, at eleverne kommer til at kende hinanden, og at eleverne fra Øster Hornum og Bavnebakkeskolen, ja selv fra Ellidshøj skole ønsker at komme i klasse med bestemte elever fra de andre skoler. Mange kender hinanden i forvejen, for eksempel fra musikskolen, og flere Støvringdrenge er begyndt at spille fodbold i Øster Hornum. Før eleverne fra Øster Hornum kom til Bavnebakkeskolen, blev de spredt for alle vinde efter 7. klasse. Derfor ønskede skolebestyrelsen i Øster Hornum at få eleverne til Støvring, så man forhåbentlig kunne få eleverne overflyttet i samlet flok til én skole, man så kunne samarbejde med. Dette forældreønske er blevet opfyldt, da næsten alle eleverne fra Øster Hornum kommer i 8. klasse eller i erhvervsklassen på Bavne-bakkeskolen. Det drejer sig normal om én klasse på ca. 20 elever, men i år har Øster Hornum undtagelsesvis to klasser. Det har også vist sig, at kun ganske få af de to skolers elever vælger at gå på efterskole. Såvel fagligt som socialt er det godt, at der er mange elever på en årgang og i en overbygning. Det giver større mulighed for at give eleverne flere timer, lave holddannelse og oprette valgfag samt etablere de mange nødvendige faglokaler. Vi gør meget for at ryste de ny elever sammen, idet hver klasse kommer på en hyttetur ved skoleårets begyndelse, ligesom alle 8. klasserne kommer på en fælles lejrskole i Tjekkiet. For at skabe økonomisk basis for denne tur, samarbejder eleverne og forældrene på tværs af skolerne om en lang række aktiviteter. Det vil sige at forældrene også kommer til at kende hinanden. Det har endda vist sig, at mange forældre fra Øster Hornum er gået foran i dette samarbejde. Hvad der skal ske i fremtiden, overlader jeg trygt til politikerne at afgøre; men jeg vil ikke undlade at udtrykke min store tilfredshed med den nuværende ordning og det positive samarbejde, vi har med Øster Hornum skole og den store opbakning, vi har fra forældrene i Øster Hornum.