@Rubr.36.Light:Hvor blev trygheden og arbejdsglæden af

Hanne Christensen spørger politikerne: Kan I få en bedre evaluering end den som jeres medarbejdere i hjemmeplejen har lagt op til i deres brev. Arkivfoto

Hanne Christensen spørger politikerne: Kan I få en bedre evaluering end den som jeres medarbejdere i hjemmeplejen har lagt op til i deres brev. Arkivfoto

ARBEJDSMILJØ - 1.juni 2006 modtog afdelingen kopi af brev sendt til Socialudvalgets medlemmer i Brønderslev kommune, afsenderne var medarbejdere indenfor Brønderslev kommunes hjemmepleje, og overskriften var ”hvor blev arbejdsglæden af?” Det problem medarbejderne ønskede at gøre opmærksom på var i forhold til, at kommunen er i gang med at indføre Mobil omsorg, en lille håndholdt Pc’er hvor brugerne indenfor fritvalgsordningen er lagt ind med de ydelser, de er visiteret til. Meningen er så kort fortalt, at medarbejderne åbner deres Pc’er, når de starter hjemmefra og kører direkte ud til den første bruger på deres rute. Ruten er i forvejen fastlagt af en planlægger med de besøg og de ydelser, der skal udføres, og så burde alt jo være godt, men det har vist sig, at sådan er virkelighedens verden ikke. Det medarbejderne gør opmærksom på er, at det har stor indflydelse på deres psykiske arbejdsmiljø. De bliver ensomme og mangler i høj grad faglig sparring med kollegaer. Det øger afstanden mellem de forskellige faggrupper og det kollegiale samarbejde og sammenhold, hvor man løfter i flok forsvinder. De oplever, at det store overblik mangler. De oplever alt for tit, at brugere bliver glemt eller er forsvundet på PCéren, beskeder bliver ikke registreret og besøgene overlapper hinanden. Derudover er køretiden også et problem med det til følge, at klienter flyttes fra deres faste daglige hjælpere, hvilket medfører utrygge og utilfredse brugere - grunde som er med til at forringe serviceniveauet betydeligt. Det medarbejderne efterlyser, er den faglige sparring med kollegaer og den daglige planlægger, for at få vigtige klientinformationer, og få styr på den daglige arbejdsdag. Sluttelig spørger de direkte jer politikere, om I har gjort jer nogen tanker om den positive/negative effekt denne ændring af arbejds- og mødekultur har haft for medarbejderne. Mig bekendt er det svar medarbejderne har fået, at der er en evaluering på vej, og den afventer udvalget. Den skulle være klar i august måned, og derefter tager man stilling. Mit spørgsmål er så: Kan I få en bedre evaluering end den som jeres medarbejdere i hjemmeplejen har lagt op til i deres brev. Brevet er underskrevet af 69 medarbejdere, som bruger det i deres dagligdag. Et klarere signal kan I da ikke ønske jer, og sidder i det overhørig, vil jeg kalde det foragt for jeres medarbejdere og potentielle vælgere.