@Rubr.36.Light:- Katastrofe at bringe slam ud på markerne

SLAMPOLITIK:Det må nu ligge fuldstændig fast, at Aabybro Kommune har forfejlet sin renoveringsplan af Østergade, efter at Jammerbugt Kommunes sammenlægningsudvalg har besluttet at al spildevandsslam skal ud på markerne. Ikke nok med at de svage trafikanter er oversete, men man har i projekteringen glemt at genetablere de gammelkendte pisrender. Dem bliver der i fremtiden meget hårdt brug for, når der på årsplan skal afvikles langt flere transporter af spildevandsslam ud gennem byen. Køb dine rundstykker med omtanke og sørg allerede nu for at du har klemmer nok til næsen. Det er en katastrofe af værste rang, vi her er vidne til. Beslutningerne i sammenlægningsudvalget af denne karakter bør rejse en folkestorm. Når lugten rammer i næsen, er det lige meget om det er en socialdemokrat eller det er en venstremand. I Venstre skal i så bare nyde lugten af den nye samfundsparfume og glæde jer over, at det er jer, som har besluttet, at det skal være sådan. Så kan I jo imens undre jer over, at rodfrugter trives dårligt og at turisterne bliver væk. Det her handler om miljø. Ud over lugten er det sådan, at Danmarks Miljøundersøgelser er meget skeptisk overfor indholdet i de slamrester, som skal fjernes. Det handler i særlig grad om at man kan konstatere et højere indhold af sæberester (LUS), som ødelægger de dyr, som skal nedbryde slammet. Ud over dette vil der stadigvæk være en række forskellige nedbrydelige og ikke-nedbrydelige kemiske rester tilbage. Man kan med andre ord ikke være helt sikker på andet, end at der kan være tale om en forurening af jorden. Derfor anbefales det fortsat at spildevandsslam sendes til forbrænding. En anbefaling som Miljø+ på det kraftigste støtter. Landbrugsjord som på sigt omlægges til boligområder kan være forurenede, for slet ikke at tale om vandressourcerne. Det handler om kvalitet – også for vores børn. Miljø+ tager kraftigt afstand fra Teknik- og miljøudvalgsformand Otto Kjær Larsen og Åge Toftegaards kovending, der kun kan ses som et udtryk for en besparelses-økonomisk partidisciplin, og beklage, at Venstre åbenbart finder det i orden at sætte økonomien over miljømæssige hensyn. Miljø+ er samtidig af den opfattelse, at følgeudgifterne sagtens kan forventes at overstige de faktiske udgifter, som man kender i dag ved afsendelse af spildevandsslam til forbrænding.