@Rubr.36.Light:Ny skoleleder i Haverslev

Efter 19 år som sko­le­le­der stop­per Thy­ge Trads nu ved ud­gan­gen af juli. AR­KIV­FO­TO

Efter 19 år som sko­le­le­der stop­per Thy­ge Trads nu ved ud­gan­gen af juli. AR­KIV­FO­TO

HAVERSLEV:Efter 19 år som leder af Haverslev Skole har Thyge Trads i en alder af 65 år opsagt sin stilling med virkning per 31. juli for at gå på pension. Spørgsmålet har i den forbindelse været, om stillingen skulle genbesættes eller ej set i lyset af Nørager Kommunens indlemmelse i Rebild Kommune ved årsskiftet. Fra kultur- og socialudvalget har indstillingen til økonomiudvalget været klar, nemlig at genbesætte stillingen. Dette synspunkt har økonomiudvalget netop på sit sidste møde imødekommet ved at godkende en genbesættelse, og der vil nu blive foretaget et jobopslag og nedsat et ansættelsesudvalg i henhold til gældende retningslinjer. Thyge Trads er opvokset på landet i lokalområdet, og efter seminarietiden i Ranum og soldatertiden i Livgarden har Thyge Trads tilbragt 14 år på Thorning Skole, i Midtjylland. I 1979 kom han til Mejlby Efterskole og efterfølgende en kort årrække omkring Sortebakkeskolen, inden han blev ansat på Haverslev Skole og i 1987 tiltrådte som dens leder.