@Rubr.42.Light:Havnen skal graves dybere

Der skal fjernes 60.000 tons bundmateriale fra Grønlandshavnen i løbet af de næste tre uger. Arkivfoto

Der skal fjernes 60.000 tons bundmateriale fra Grønlandshavnen i løbet af de næste tre uger. Arkivfoto

AALBORG:Der er for kort ned til bunden af Aalborg havn. Så for at sikre tilstrækkelig vanddybde og gode besejlingsforhold har Aalborg Havn A/S taget hul på en omfattende uddybning af Østhavnen. I løbet af tre uger bliver der fjernet ca. 100.000 kubikmeter bundmateriale – ca. 60.000 fra Grønlandshavnen og det resterende ved kajerne i Bulkterminalen øst for Grønlandshavnen. Uddybningen er nødvendig, fordi strømforholdene i Limfjorden til stadighed flytter og aflejrer materiale i havneområdet. Aalborg Havn A/S ønsker en stor fast vanddybde i både Grønlandshavnen og ved Bulkterminalen for at sikre den sejlende trafik de bedst mulige betingelser. Hele den igangværende opgave ventes at koste ca. 3,0 mio. kr., der er afsat på vedligeholdelsesbudgettet for 2006. Arbejdet begynder i morgen og udføres af firmaet Rohde-Nielsen A/S, der tidligere har udført tilsvarende opgaver for havnen. Uddybningen sker med et spandkæde-fartøj og to transportpramme, og i de tre uger, arbejdet forventes at vare, vil spandkæderne skabe en del støj i området. På de to pramme sejles det opgravede materiale ud mod øst, hvor det ved Mou Bro dumpes i huller efter tidligere tiders sandsugning. Dumpningen – eller ”Klapning af optaget havbundsmateriale”, som det hedder i miljøministeriets bekendtgørelse – sker med tilladelse fra Nordjyllands Amt efter forudgående høring hos Fiskeridirektoratet, Farvandsvæsenet samt Skov- og Naturstyrelsen.