Hadsund

@Rubr.42.Light:Med lukkede øjne og vat i ørerne

HADSUND:Man kan ikke bevæge sig ret mange skridt i Hadsund Kommune i øjeblikket uden at støde på en eller anden form for byggeaktivitet, og også uden for kommunens grænser er byggebranchen præget af høj aktivitet og tilsvarende priser. Men borgmester Karl Christensen afviser at vente med havneprojektet til gunstigere tider. - Det offentlige burde jo nok holde lidt igen på et tidspunkt, hvor byggebranchen er overophedet, og jeg har da også selv været talsmand for at benytte lavkonjunkturer til byggeprojekter. Men det, der kommer på tværs af al sund tænkning og fornuft, er selvfølgelig kommunesammenlægningen, så nu lukker vi ikke bare det ene øje, men dem begge to, og stopper vat i ørerne, og så bygger vi bare, siger Karl Christensen. Han anfører, at projektet ligger i tæt tråd med også den nye kommunes målsætning om at være bosætningskommune. - Og så er der p.t. 60-70 private husbyggerier i gang i kommunen, og min erfaring er, at det går private ikke i gang med, hvis ikke de siden kan omsættes, og der kan komme penge hjem i kassen, så der er altså et vist råderum endnu, mener borgmesteren. Den store byggeaktivitet har ikke hidtil resulteret i et stigende indbyggerantal, selvom halvdelen af ”nybyggerne” kommer udefra. Karl Christensens ræsonnerer derfor, at der må være en vis afvandring fra lejeboligerne. - Men vi kan jo også konstatere, at der er visse problemer for udlejere med at leje deres boliger ud.