@Rubr.42.Light:Skørping Kommune - et middelmådigt sted at bo?

TORVELAMPER:Jeg skammer mig over at bo i Bælum. Ikke fordi der er noget i vejen med byen, - bestemt heller ikke fordi der er noget i vejen med byen borgere, - tvært imod. Men jeg skammer mig over, at teknisk forvaltning, lader hånt om torveudvalgets, - og vel dermed borgernes ønsker for Torvet, - og fremtiden. Bælum er nemlig en meget gammel by, med en historie, som går adskillige hundrede år tilbage, - vistnok til omkring år otte hundrede. Center byen Bælum, har således en betydelig historisk og kulturel værdi, såvel for byen, som for området og Skørping kommune som helhed. Men det er åbenlyst ikke i alles interesse, at Bælum promoverer sig, heller ikke ved hjælp af det nyanlagte torv. Den 2. april år 2004, indkaldte foreningerne i Bælum, alle interesserede i Li. Brøndum, Solbjerg, Smidie, Korup og Bælum til borgermøde. Her blev nedsat et byforskønnelses udvalg, som skulle give renovering af Torvet første prioritet. Herfor omtales udvalget oftest som torveudvalget. Efter mange forskellige tiltag, mangel på penge, som pludseligt forsvandt, vistnok til at forlænge en fodboldbane, som var ved at blive anlagt for kort, mangelfulde visitationer og hvad ved jeg? Kan projektet endelig realiseres sidste efterår. Fint. Torveudvalget afholder møder med teknisk forvaltning, og her er absolut ingen uoverensstemmelser. Torvet skal anlægges i en stil, svarende til årene umiddelbart efter storbranden i Bælum, 1894. Bygningerne omkring Torvet er nemlig opført i årene umiddelbart efter storbranden, så det nyanlagte torv, kan fuldende helheds indtrykket af Bælums historisk kulturarv. Alt går som planlagt. Forvaltningens personale, med Torben Jellesen, som formand laver et virkelig flot håndværksmæssigt arbejde, - alle er glade og tilfredse. Men så sker der pludselig noget. Projektet er selvfølgelig udarbejdet med støbejerns lamper, pullerter og bænke, udført i anlægsstilen fra Torvets omkringliggende bygninger, - og lamperne er købt hjem, - de ligger på Torvet. Men nu er der pludselig en væsentlig mangel i lamperne – produceret af V.E.Lamp i Vejle. På fabrikken oplyses, at lamperne er produceret i tusindvis, og at de står i Møgeltønder, Ribe, Ebeltoft, Præstø, Bogense og mange flere steder. Men når lampen kommer til Bælum dur den ikke. Den er vistnok farlig. I stedet har Skørping kommune en mappe med forskelligt isenkram til anlægsarbejder, som sikrer en ens, og efter min mening kulturelt værdiløs anlægs standard, - som center byen Bælum med omkringliggende landsbyer på ingen måde kan være tjent med. En del af mappens indhold kan i dag besigtiges ved selvsyn på Torvet. Så jeg skammer mig over: At Skørping kommunes tekniske forvaltning afbryder samarbejdet med byforskønnelsesudvalget, måske med resultatet, at fratage Torvet sin historiske status. At formanden for teknik og miljø i Skørping kommune, Henrik Christensen, forvalter sin stilling som han gør! At Byforskønnelsesudvalget fremstår som utroværdige i lokalområdet, - Torvet bliver jo ikke som vi har ønsket og sagt. At vi nu i Bælum må beslutte om vi vil bøje nakken for forvaltningens noget udemokratiske handlemåde – eller slås mod overmagten. At det nu bliver vanskeligt, at motivere til yderligere udvikling i lokalsamfundet. At den gruppe af borgere, som ønskede at området skulle flytte med Hadsund ind i den nye kommune, desværre nok havde inderligt ret i sine antagelser. Jeg glæder mig til, at komme med i Rebild kommune, ikke fordi jeg tror det er specielt godt for Bælum området, men lige nu kan det da vist ikke blive værre.