Rudekuvert til forbrugerne

Masser af sæbynitter må til lommerne

SÆBY:Der har været skruet godt op for radiatorerne rundt om i de små hjem i Sæby i den forgangne fyringssæson. Derfor dumper der i disse dage grimme ekstraregninger ind af brevsprækken hos langt de fleste af Sæby Varmeværks 3.012 kunder. Det fremgår af værkets årsopgørelse. I gennemsnit er forbruget steget syv procent, og det havde værket ikke taget højde for, da a conto indbetalingen blev fastsat. I alt er der derfor ekstraopkrævninger på 2.660.000 kroner på vej. Der er dog også sæbynitter, der har sparet på varmen. Så nogle har indbetalt for meget, nemlig i alt 595.000 kroner. Forbrugerne behøver ikke lænse kassekreditten nu og her for at betale ekstraregningerne. Efterbetalingerne vil blive opkrævet sammen med det nye regnskabsårs første a conto rate, der forfalder den 10. august. Forbrugere, der har indbetalt for meget, vil "få" det overskydende beløb samme dato. Det vil blive modregnet indbetalingen. Enkelte har dog sparet så meget på varmen, at deres tilgodehavende er større end den første indbetaling. Disse få kunder vil modtage en check. Ikke billigere Trods de mange ekstraregninger vil varmeværket ikke kræve mere ind i a conto betalingen end i den forgangne fyringssæson. Der vil fortsat skulle betales 460 kroner per MWh. Som tidligere omtalt i disse spalter har værket investeret i nye gasmotorerer, og det har gjort produktionen af varme og el meget billigere. Men prisfaldet slår altså ikke igennem overfor forbrugerne endnu. Årsagen er, at Sæby Varmeværk tabte voldgiftssagen om, hvem der skal betale for de gamle turbiner. Men i løbet af nogle år skulle prisfaldet slå igennem, og så vil varmen blive betydeligt billigere. Som noget nyt har varmeværket i øvrigt fået adgang til det såkaldte BBR-register, der er en oversigt over de enkelte ejendommes data. I den kommende tid vil værket sammenholde oplysninger fra registret med de oplysninger, som værket har været i besiddelse af længe. Målet er at sikre, at værket baserer sine udskrivninger og faste afgifter på de rigtige oplysninger om kundernes ejendomme.