Fjerkræproduktion

Rugerivej bliver privat fællesvej

VRÅ:Rugerivej ved Vrå nedklassificeres og bliver i fremtiden en privat fællesvej uden udgifter for kommunen. Det har kommunens tekniske udvalg netop besluttet. Mølbjergs Rugeri har tidligere henvendt sig til Løkken-vrå Kommune med ønske om, at vejen skulle istandsættes. I den forgangne sommer tog rugeriet selv initiativ til at give vejen en overfladebelægning. Dette skete ifølge rugeriet i konsekvens af vejens ringe tilstand, og fordi rugeriet forudså, at tilstanden sandsynligvis ville blive betydeligt forværret igennem vinteren. Rugeriet har derfor ønsket - hvis vejens skal være en privat fællesvej - at Løkken-Vrå Kommune betaler halvdelen af den vedligeholdelsesudgift, som virksomheden allerede har haft i forbindelse med reparation af vejen. Og rugeriet mener desuden, at Løkken-Vrå Kommune skal rydde sne og gruse vejen i vinterperioden i samme omfang som tidligere år. Men disse ønsker har politikerne i teknisk udvalg ikke imødekommet. En anden bruger af vejen frygter, at han kan se frem til store økonomiske udgifter og dårligere service med hensyn til snerydning og glatførebekæmpelse, hvis vejen bliver privat fællesvej. Han har derfor foreslået, at Rugerivej fortsætter med at være kommunal vej til begyndelsen af rugeriets grund. Desuden foreslår naboen, at Løkken-vrå Kommune afsætter en økonomisk ramme for belægningsvedligehold pr. år, og at Mølbjergs Rugeri får mulighed for at finansiere fra det afsatte, kommunale beløb til den kvalitet af Rugerivej, som rugeriet måtte ønske. Men dette forslag afviser teknisk udvalg altså også at efterkomme. Kim Bach, formand for teknisk udvalg mener ikke, at naboen, som bruger vejen, behøver at frygte serviceforringelser fremover. - Det ændrer ikke noget for ham. Vejen op til rugeriet bliver formentlig meget bedre, end hvis kommunen skulle holde den. Og vi gør ham desuden opmærksom på, hvordan reglerne er - vores vurderring er, at han slet ikke bliver dårligere stillet, siger Kim Bach.