EMNER

Ruin er usømmelig

Kom­mu­nen kan give eje­ren af rui­nen på Had­sund­vej på­bud om at ryd­de op, fastslår jura-ekspert.

Det er et trøstesløst syn, der i månedsvis har mødt naboer og forbipasserende på Hadsundvej. Men kommunen kan faktisk godt kræve, at der bliver ryddet op på grunden, fastslår juridisk ekspert. Foto: Michael Bygballe

Det er et trøstesløst syn, der i månedsvis har mødt naboer og forbipasserende på Hadsundvej. Men kommunen kan faktisk godt kræve, at der bliver ryddet op på grunden, fastslår juridisk ekspert. Foto: Michael Bygballe

Efter næsten et år med udsigt til en stor bunke murbrokker, nødtørftigt dækket af en stadig mere hullet presenning, er der nu håb om, at naboerne til ruinen på Hadsundvej kan få en kønnere udsigt. Ifølge en ekspert i kommunal forvaltning kan Aalborg Kommune med hjemmel i Byggeloven give ejeren af det sammenstyrtede hus et påbud om at rydde op på grunden. Hvis ejeren ikke retter sig efter påbudet kan han dømmes til at betale ugentlige tvangsbøder indtil han begynder oprydningen. - Der er helt klart hjemmel i Byggeloven til at kommunen kan give ejeren et påbud, siger lektor ved juridisk institut på Aalborg Universitet Sten Bønsing. Teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V) har hidtil ment, at kommunen ikke kunne gøre noget ved ruinen. I august sidste år sagde hun til NORDJYSKE Stiftstidende, at Aalborg Kommune ikke har nogen muligheder for at hjælpe, da der er tale om en privat ejendom, hvor ejeren selv skal rydde op. - Vi har jo hele tiden henholdt os til, at der ikke var noget, kommunen kunne gøre. Men vi har været derude og besigtige ejendommen i dag (i går mandag, red.), siger Mariann Nørgaard. Rådmanden vil ikke afvise, at også embedslægen skal ud og se på ruinen på Hadsundvej. - Derefter må myndighedsafdelingen vurdere, hvad der så skal ske, siger Mariann Nørgaard. Reglen, der giver kommunen mulighed for at gribe ind, står i byggelovens §14. Her står, at en ejendom skal holdes i "sømmelig stand", og at sømmeligheden skal vurderes ud fra ejendommens beliggenhed. "Sømmelig stand" kan altså variere alt efter om ejendommen for eksempel ligger på et hovedstrøg i bymæssig bebyggelse eller langt ude på landet. Sten Bønsing påpeger, at reglen også kan anvendes på et grundstykke hvis misligholdelsen er særligt omfattende eller af graverende karakter. - Derfor kan byggelovens bestemmelse formentlig anvendes på et sammenstyrtet hus, siger han. Retspraksis om kommunale påbud til ejendomme i usømmelig stand er der ikke meget af. Dog er bestemmelsen i byggeloven brugt over for en ejer af et halvt nedbrændt hus. Ejeren fulgte ikke påbuddet om at rydde op på grunden, og han blev ved en straffesag idømt en bøde på 10.000 kroner samt ugentlige tvangsbøder på 5000 kroner. I en anden sag blev bestemmelsen brugt til at påbyde en ejer at fjerne gamle olietønder, bilvrag og campingvogne fra sin grund.