Mariagerfjord

Ruin søges genopført

Ejeren af en ejendom på Hobrovej 75 har søgt Mariagerfjord Kommune om tilladelse til at opføre et nyt hus til erstatning for de eksisterende.

De to bygninger, har formentlig stået ubeboet i 40 år og fremstår som en ruin. Efter gældende praksis bør en bygning højst stå tom i tre år, for at der kan gives landzonetilladelse til genopførelse, og det har forvaltningen afvist, men på baggrund af et ønske fra udvalgsmedlem Søren Schnack (V) skal teknik- og miljøudvalget drøfte såvel den konkrete sag som behandlingen af landzonetilladelser generelt.