EMNER

Ruiner skrottes fortsat

Næste år når Jammerbugt op på over 100 nedrevne huse på landet trods tilskudsstop.

Siden den første ejendom blev revet ned i 2009 er 57 huse i Jammerbugt jævnet med jorden. 60 andre er på vej. Foto: Erik Sahl

Siden den første ejendom blev revet ned i 2009 er 57 huse i Jammerbugt jævnet med jorden. 60 andre er på vej. Foto: Erik Sahl

Med den nye finanslov sættes der næste år stop for tilskudsordningen til kommunernes forskønnelse af landdistrikterne gennem nedrivning af faldefærdige bygninger, men det forhindrer ikke, at Jammerbugt Kommune fortsætter ordningen i 2012. - Vi har sat 460.000 kr. af på budgettet til arbejdet, og vi har fået lov til at overføre de tilskudsmidler fra staten, vi ikke kan nå at bruge i år, forklarer Helle Bak Andreasen (V), formand for kommunens kultur-, fritids- og landdistriktsudvalg. - Det betyder, at vi sammen med vores skrotningsmedarbejder Boe Pickering kan fortsætte indsatsen næste år. Derefter må vi se, hvad der så sker, siger hun. - Mit indtryk er, at der er politisk velvilje til at fortsætte arbejdet med at få ryddet op på landet, men det vil vise sig ved budgetforhandlingerne for 2013. Jeg er i hvert fald selv positivt indstillet, for oprydningen kan virkelig ses, konstaterer Helle Bak Andreasen. - Den nyeste opgørelse viser, at vi siden 2009 har revet 57 ejendomme ned, der er indgået frivillige aftaler og opkøbt 18 andre ejendomme, og 13 venter på behandling her i år. Desuden står der 29 ejendomme i venteposition til 2012, oplyser hun. Hvis det lykkes at komme gennem dem alle, betyder det at 117 trælse huse på landet i Jammerbugt er jævnet med jorden. - Det er rigtig godt, for der er både sundhedsfarlige og helt forfaldne ruiner imellem, også hvor man ville forsværge at der overhovedet kunne bo mennesker. Det har virkelig pyntet på landskabet, at de huse er kommet væk, tilføjer hun. - At det så er lidt svært at sælge de tomme grunde bagefter er en anden sag, og vi kan også have diskussioner i udvalget om hvorvidt man må bygge på samme sted igen eller ej, forklarer Helle Bak Andreasen. Ved sin ansættelse i 2009 vurderede Boe Pickering, at der i kommunen var et par hundrede faldefærdige huse i landdistrikterne. Han tager selv rundt og ser på ejendomme, men modtager også ansøgninger om at få hjælp til nedrivning eller oprydning, og naboer og foreninger mv. kan anmelde forfaldne hus på kommunens hjemmeside. Kommunens tilskudspulje kan både bruges til opkøb af usælgelige ruiner, til lossepladsafgift, transport og containerleje.