Rullende skolestart i Snedsted

Snedsted Skole ønsker at skabe bedre betingelser for en blød skolestart. Derfor vil skolen fra næste skoleår optage nye børn ad tre omgange i indskolingsgruppen (0.-2. klasse). Børnehavebørnene kan begynde i skolen, når de udviklingsmæssigt er parate, og når de optages i mindre grupper kan lærere og pædagoger bedre tage vare om det enkelte barn. Arkivfoto

Snedsted Skole ønsker at skabe bedre betingelser for en blød skolestart. Derfor vil skolen fra næste skoleår optage nye børn ad tre omgange i indskolingsgruppen (0.-2. klasse). Børnehavebørnene kan begynde i skolen, når de udviklingsmæssigt er parate, og når de optages i mindre grupper kan lærere og pædagoger bedre tage vare om det enkelte barn. Arkivfoto

Børnehavebørnene kan starte i skolen i løbet af året, når de udviklingsmæssigt er parate SNEDSTED: Snedsted Skole har fået tilladelse til at indføre rullende skolestart fra det kommende skoleår. Rullende skolestart betyder, at de ældste børn i børnehaven får mulighed for at begynde i skole af tre omgange - januar, april og august. Og børnene begynder i skolens indskolingsgruppe (0.-2. klasse) med det samme. Snedsted Skole ønsker at etablere aldersintegrerede klasser, at eleverne arbejder med individuelle læringsmål, at eleverne i dansk og matematik undervises på fleksible niveaudelte hold samt at pædagogerne fra skolefritidsordningen inddrages i skolens undervisning. Med disse metoder vil skolen kunne danne mere hensigtsmæssige gruppestørrelser, skabe et endnu tættere samarbejde mellem pædagoger og lærere samt skabe bedre mulighed for at tilgodese den enkelte elev. Skolebestyrelsen peger på flere fordele ved ordningen: Børnehavebørnene kan løbende starte i skolen, når de udviklingsmæssigt er parate, børnene kan fra første skoledag indsluses i det samlede indskolingsforløb, der bliver bedre mulighed for at tage vare om det enkelte barn. Og man opnår den meget vigtige effekt, at de nye børn hurtigt lærer arbejdsvaner og omgangsformer af ældre børn i den aldersblandede klasse. Desuden opnås der en bedre udnyttelse af personaleressourcerne både på skolen og i sfo. Snedsted Børnehave bakker fuldt op om den rullende skolestart på Snedsted Skole, der er godkendt som et forsøg over de næste to år. De ældste børnehavebørn i Snedsted skal i øvrigt begynde i skolefritidsordningen 1. april, hvilket er en anden form for blød skolestart, der indføres mange steder i kommunen i år. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk

Forsiden