Rullende skolestart ruller ikke

Forskellige holdninger til 1. skoledag.

Samtale fremmer forståelsen. I håb om at den påstand holder, venter politikerne med at træffe beslutning om forsøg med rullende skolestart på Hedeboskolen i Skagen. På skolen og blandt byens institutioner er der forskellige holdninger til et forsøg med 1. skoledag om mandagen i måneden efter, at et barn bliver seks år. Hedeboskolen brænder for at komme i gang med denne form for skolestart og undervisning på tværs af alder, men efter evne, modenhed og læringsstil. Børnehaverne er skeptiske. - Nu appellerer vi til mere dialog. Forsøget skal belyses og drøftes ordentligt, inden vi sætter projektet i gang, siger formanden for børne- og ungdomsudvalget. Paul Rode Andersen (SF).toen