Rumænien har brug for støtte

Det ligger fast, at Bulgarien og Rumænien bliver medlemmer af EU 1. januar 2007.

Karin Riis-Jørgensen

Karin Riis-Jørgensen

Men det betyder ikke, at landene skal hvile på laurbærrene. På trods af at landene økonomisk opfylder kriterierne for medlemskab, er ikke alt fryd og gammen. Menneskehandel er stadig et særdeles omfattende problem i Rumænien, og en klar strategi for bekæmpelse er nødvendig. Derfor har Rumænien netop etableret et nationalt agentur for bekæmpelse af menneskehandel. Men en ting er, at de administrative rammer er på plads, noget andet er at få hjælpen ud til de kvinder og børn, der er ofre for den afskyelige menneskehandel. Jeg har netop været i Rumænien for at besøge flere shelters, dvs. beskyttede opholdssteder for ofre for menneskehandel, og talte med en række organisationer om, hvordan man griber hjemsendte ofre for menneskehandel an. Efter disse besøg på shelterne står det endnu mere klart, at ofrene har brug for al den hjælp, de kan få. Hjælpen bør allerede starte i det land, de er handlet til - og der skal tilbydes hjælp i form af f.eks. psykologer, læger og uddannelse. Det skylder vi vores medmennesker - der er ingen, der har fortjent at blive behandlet som slagtekvæg. Der er behov for massiv støtte til at hjælpe Rumænien med problemet. Jeg foreslå derfor, at der sættes midler af til at danne et tværeuropæisk netværk af de ngo’er, der arbejder med ofrene.

Forsiden