Rummelighed har første prioritet

} SKOLEMÅLSÆTNING: Kultur- og familieudvalget (KFU) har vedtaget, hvilke indsatsområder folkeskolerne skal sætte særlig fokus på i de kommende år. Emnerne er samlet under fem overskrifter: ] skolens rummelighed ] skole-hjem samarbejde ] lærernes kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse ] IT i undervisningen ] PPRs nye rolle Politikerne mener, at skolerne bør prioritere de tre første områder først, men at alle punkter skal indgå i skolernes bestræbelser i de kommende to år. Forslaget sendes nu til høring på skolerne, hvorefter KFU og siden byrådet endelig tager endelig stilling. Fra fuld tid til deltid } MEDHJÆLPERE: Hadsund Kommune må ufrivilligt acceptere, at indsatsen over for børnehavebørn med særlige behov beskæres. Det sker efter at en ansat, der har arbejdet som medhjælper for børn med særlige behov i kommunens børnehaver, har sagt op. Da det særlige medhjælperkorps blev etableret i 2001, skete det med statsligt løntilskud til de tre ansatte. Det er i mellemtiden bortfaldet, og dermed rækker de penge, kommunen hidtil har ydet, ikke til en ny fuldtidsansat. Både Kultur- og familieudvalget og økonomiudvalget har dog tilkendegivet, at de 155.000 kroner, som er kommunens andel af medarbejderens løn, fortsat skal bruges på opgaven. Pengene skal så enten bruges til en ny medarbejder på deltid eller til andre foranstaltninger inden for området.