EMNER

Rundkørsel droppes måske

Beboere i Tornhøjparken nægter fortsat at lade sig ekspropriere

Sel­ma Lagerløfsvej skal - iføl­ge pla­ner­ne - for­læn­ges ud til Egensevej, og i den for­bin­del­se vil am­tet ger­ne lave en ny rund­kør­sel. Men det er be­bo­er­ne i om­rå­det ikke sær­ligt be­gej­stre­de for, og nu får de mås­ke hjælp fra uven­tet side.
Ar­kiv­fo­to: Hen­rik Bo

Sel­ma Lagerløfsvej skal - iføl­ge pla­ner­ne - for­læn­ges ud til Egensevej, og i den for­bin­del­se vil am­tet ger­ne lave en ny rund­kør­sel. Men det er be­bo­er­ne i om­rå­det ikke sær­ligt be­gej­stre­de for, og nu får de mås­ke hjælp fra uven­tet side. Ar­kiv­fo­to: Hen­rik Bo

AALBORG ØST: Beboerne i Tornhøjparken i Aalborg Øst er fortsat så utilfredse med planerne om at opføre en ny rundkørsel på Egensevej, at de nægter at lade amtet ekspropriere den fornødne jord. Det fremgår af en ny klage til Vejdirektoratets Taksationskommission. Ifølge formand for parkens ejerlaug, Bent Højgaard Hansen, handler det dog ikke om penge. - Vi er først og fremmest bekymret over placeringen, forklarer han. Ejerlauget frygter, at rundkørslen, som skal forbinde Selma Lagerløfsvej med Egensevej, vil gøre trafikken på strækningen endnu farligere. For selvom der har været mange uheld, vil rundkørslen - ifølge deres opfattelse - få flere bilister til at speede op for at nå gennem det næste lyskryds. - Vi foretrækker helt klart, at man i stedet laver rundkørslen i krydset ved Budumvej, siger Bent Højgaard. Han understreger, at det også er hér, der har været flest uheld, og derfor forstår beboerne heller ikke, at amtet fastholder en anden løsning. De har allerede gjort indsigelse mod planerne adskillige gange, men nu får de måske hjælp fra en lidt uventet side. Nordjyllands Amt er nemlig så hårdt trængt økonomisk, at der ikke er råd til et gennemføre samtlige de vejarbejder, som skal være afsluttet inden udgangen af året. Og derfor tvinges man måske til at droppe rundkørslen ved Selma Lagerløfsvej. - Det glæder mig da, hvis man ser på det som et isoleret fænomen, siger Bent Højgaard Hansen. - Men omvendt mener jeg nu stadig, at der er behov for en rundkørsel, som kan dæmpe trafikken på strækningen. Den skal bare ikke ligge ved udkørslen fra den planlagte forlængelse af Selma Lagerløfsvej, forklarer han. Beboerne i området gør i øvrigt opmærksom på, at der i forbindelse med et eventuelt vejarbejde bør tænkes meget på at etablere passende afvandings- og kloaksystemer. På det seneste har parken nemlig været oversvømmet adskillige gange, og det bliver ifølge erfaringer fra tidligere arbejder altid værre, når der graves ud til nye anlæg.