Støvring

Rundkørsel er næsten færdig

STØVRING:Trafik-reguleringen, der har sat sit store præg på færdslen ved krydset Mastrupvej og Nibevej, er nu så småt ved at være færdig. De kommende par dage skal der lægges asfalt ud i den nye indretning, og når den er størknet tilstrækkeligt fjernes stoplyset, der har holdt dele af færdslen i skak de sidste uger. Anlægget skyldes selvsagt den øgede trafik i området. Dels fra nybyggerkvartererne i den sydlige del af byen, dels fra de mange, der kører til og fra institutioner og skoler på Mastrupvej. - Det har været diskuteret, om man bare skulle have en hævet flade, men byrådet besluttede sig for en rundkørsel, der også er den mest fremtidssikrede løsning, fortæller ingeniør Morten Aaby Nielsen, der står for ptojektet hos ko mmunens tekniske forvaltning. Selv om det lillefærdselsfyr snart flyttes, så bliver der dog mere arbejde i området den kommende tid. Der skal også laves en cykelsti rundkørslen rundt og til sidst skal man atter have rejst de rabatanlæg, der har hjulpet med til at holde bilernes hastighed nede foran institutionerne på Mastrupvej.