EMNER

Rundkørsel på Hjørringvej åbnes snart for trafik i begge retninger

SINDAL:Mister Bean plejer at tage flere omgange rundt, når han i sin Mini støder på en rundkørsel, men der vil nok udbrede sig en surhed, hvis nogen går den engelske komiker i hjulene, når rundkørslen på Hjørringvej åbnes helt for trafik. For Hjørringvej er den mest trafikerede vej i Sindal Kommune. I øjeblikket bliver alle bilister ledt syd om runddelen. - Det er lidt problematisk, som det er nu, men det kan ikke være anderledes. Når der i næste uge er lagt kantsten i den nordlige del af rundkørslen, så kan de begynde at køre begge vej, siger souschef Martin Nielsen, teknisk forvaltning. Han oplyser at tidsfristen til at være færdig med det hele er sat til den 6. oktober. Det er amtet, der står for projektet, og der har tidligere i forløbet været spildtid på grund af megen vand, men nu skrider de forskellige vejarbejder godt frem. Det gælder bl. a. cykelsti ved de tilsluttende vejben, og den nye vej Ved Banen, der forbinder rundkørslen med det nye butikscenter. I centret åbner Aldi i oktober, og desuden er det sikkert, at både Haahr Benzin og Uno-X vil etablere sig. Springvandskunst Måske forskønnes rundkørslen med et nyt stort springvand på linie med det i den anden ende af Oremosevej. Udvalget for by- og landskabspleje har været fremme med ideen om springvands-kunst efter at rundkørslen ved skolen blev åbnet. Imidlertid blev springvand i den midterste rundkørsel ved Oremosevej stillet i bero af hensyn til skolepatruljens udsigt over trafikken. Sidst i sept. samles udvalget påny med springvand midt i det nye vejanlæg som 1. prioritet. - Efter min mening skal vi forsøge at samle penge til noget vi kan være stolte af og som kan være en parallel til det i den anden ende af Ore-mosevej. Det skal ikke være noget bette putværk, siger udvalgsmedlem Søren Mose. Ifølge ham har man tidligere udtrykt ønske om at få lagt el og vand. Hertil oplyser Martin Nielsen, at der er mulighed for at få vand til et springvand, og at ENV så vidt han ved har lagt elledning ned.