EMNER

Rundkørsel ved Suderbovej

Frederikshavn Kommune vil gerne have rundkørsel i stedet for lysregulering i krydset Suderbovej-Hjørring-Knivholtvej som foreslået af amtet. Kommunens tekniske udvalg forudsætter dog, at rundkørslen får dimensioner, der ikke giver problemer med trafikafviklingen. For små rundkørsler, bl. a. ved Apholmen og krydset Hjørringvej-Toftegårdsvej-Maigårdsvej, har tidligere givet anledning til trakasserier mellem amt og kommmune. Amtet har udarbejdet planerne om endnu en rundkørsel på grund af flere uheld i krydset.