Rundkørsel ved Suderbovej

EMNER 4. april 2003 08:00

Frederikshavn Kommune vil gerne have rundkørsel i stedet for lysregulering i krydset Suderbovej-Hjørring-Knivholtvej som foreslået af amtet. Kommunens tekniske udvalg forudsætter dog, at rundkørslen får dimensioner, der ikke giver problemer med trafikafviklingen. For små rundkørsler, bl. a. ved Apholmen og krydset Hjørringvej-Toftegårdsvej-Maigårdsvej, har tidligere givet anledning til trakasserier mellem amt og kommmune. Amtet har udarbejdet planerne om endnu en rundkørsel på grund af flere uheld i krydset.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...