Rundkreds i Skifteretten

KRAV:I maj sidste år blev dødsboet efter min mor behandlet af Skifteretten i Aalborg. Der blev holdt et møde, hvor arvingerne sad i rundkreds med en af medarbejderne. Boet var helt ukompliceret bortset fra et udokumenteret krav, som var anmeldt dagen efter min mors død. Skifteretsmedarbejderen rådede til at sende sagen til bobestyrer, selv om den godt kunne klares i skifteretten. Bobestyreren havde herefter en besynderlig korrespondance med den person, som havde fremsat kravet. Det førte til, at kravet efter udløbet af proklamafristen blev forhøjet. Kravet blev senere reduceret til 20 procent af det maximale krav. Men der var stadig ingen dokumentation. Det godkendte bobestyreren og senere Skifteretten. Man kan altså blot fremsætte et krav og få en del heraf. Hvorfor skifteretten ikke kunne skrive og bede om dokumentation inden proklamafristens udløb vides ikke. Bobestyreren er i dette dødsbo en helt overflødig udgift. Skifterretten i Hvidovre behandlede for år tilbage dødsboet efter min onkel. Alt forløb ukompliceret og gnidningsløst. Kort tid efter i 1996 blev lovgivningen om behandling af dødsboer ændret. Det vil være en god ide at vende tilbage til den tidligere lovgivning.