EMNER

Rundt om hr. Laustsen

Kredsen har fortsat førsteprioritet trods det ny ordførerskab

- Ord­fø­rer­ska­bet kom lige på det rig­ti­ge tids­punkt - da vin­te­ren sat­te ind, si­ger Bjar­ne Laust­sen, der igen er inde i var­men hos par­ti­le­del­sen. Foto: Bent Jakobsen

- Ord­fø­rer­ska­bet kom lige på det rig­ti­ge tids­punkt - da vin­te­ren sat­te ind, si­ger Bjar­ne Laust­sen, der igen er inde i var­men hos par­ti­le­del­sen. Foto: Bent Jakobsen

FREDERIKSHAVN:På Bjarne Laustsens Christiansborg-kontor først på ridebanen, 2. kontor på højre hånd, har han et billede hængende af Helle Thorning-Schmidt, hvor hun kikker op på ham. - Og jeg synes også, at Helle fra en svær start har fået godt fat, har rettet ind, og også lyttet til, hvad jeg siger, lyder det fra en glad og fornøjet Bjarne Laustsen dagen derpå, at han med tildelingen af den ny ordførerpost igen er kommet ind i varmen hos partiformanden. For Jens Riisgaards efterfølger på tinge, uddannet maskinarbejder og rundet af fagbevægelsen, er den klassiske socialdemokratiske politik en hjertesag. - En politik, hvor man kærer sig om ganske almindelige menneskers problemer og arbejder for ordentlig offentlig velfærd til de mennesker, der har været med til at skabe velfærdet, siger Bjarne Laustsen og er ikke i tvivl om, at selv om boligområdet er helt nyt for ham, så er han klar til med vanlig entusiasme nu også at kaste sig ud i arbejdet for et varieret udbud af boligformer og -typer og for mere attraktive boligområder, der vil tiltrække folk af alle mulige slags. - I Nordjylland, hvor vi har problemet med overskud af lejeboliger, skal vi have renoveret og opgraderet boligerne på tilsvarende vis som folk i ejerboliger har investeret i nyt bad og køkken. Vi skal undgå ghettodannelser og frem for alt sikre sunde boliger til alle, understreger den ny socialdemokratiske bolighovedordfører. Er selv parcellist Selv bor han på 30. år i parcelhus i Støvring Syd sammen med fru Solvejg, mens bopælen i ugens løb i København består af en andelsbolig i et gammelt arbejderkvarter ved Enghaven tæt på Carlsberg. Tid til arbejdet for kredsen i samme omfang som hidtil, håber Bjarne Laustsen ikke, han behøver at gå på kompromis med, trods de mange møder og aktiviteter, den ny ordførerpost medfører. Mange områder har haft og vil stadig have hans store bevågenhed, fiskeripolitikken, fødevarekontrollen, uddannelsespolitikken, tog til tiden, skattesagen med de danske søfolk, forsvarsforligets virkninger, for nu at nævne nogle af de emner Bjarne Laustsen med oftest også nordjyske briller har taget op. - Det kræver stadig opmærksomhed, at vi ikke bliver forfordelt, men bevarer en landsdel i balance, siger han. De svære personsager Hans flittige engagement og vedholdenhed også i stadig flere personsager har samtidig givet ham tilnavnet som en ny nordjysk Kirsten Jakobsen. - Det må man gerne kalde mig, for jeg er glad for, at dem, der har stemt på mig, viser tillid og retter henvendelse også i sager, der på grund af dybt personlige forhold kan være meget svære at håndtere, siger Bjarne Laustsen og erkender samtidig, at det er sager, der er meget tid- og arbejdskrævende, men som også glæder enormt, når tingene lykkes, sådan som det blandt andet var tilfældet omkring integrationssagen med Agron Shala’s ansættelse på Danish Crown i Sæby, og med ukrainske Alla Christensen i Tversted, der trods under 24 år fik lov at blive hos sin nordjyske landmandsægtemand. - Når sådanne sager havner i avisen og også lykkes, melder sig endnu flere henvendelser, og det har der været tid og plads til for mig i den her periode, påpeger Bjarne Laustsen. Kredsen først - Og selv om ordførerskabet giver mere landspolitisk arbejde, så har jeg lovet først og fremmest at tage mig af min kreds. Frederikshavn-kredsen har 1. prioritet, og den nye kreds, der foruden Frederikshavn, Skagen og Læsø nu også omfatter Sæby, vil heller ikke fremover opleve, at jeg siger nej til noget, lover Bjarne Laustsen. Omkring plus 100 Som tidligere rugbyspiller, tandemcyklist og også med 11 sekunder rent uovertruffen rekordindehaver på 100 meteren på Hvorup Kaserne, har formen hos den efterhånden 53-årige far til to og morfar til tre måske kendt lidt bedre dage. Kampvægten svinger i dag lige omkring ”Rigtige mænd vejer plus 100”, men beredskabet er stadig helt i top. Siden juni sidste år har Bjarne Laustsen kunnet tilføje titlen som præsident for Beredskabsforbundet i Nordjylland til visitkortet, partiets eneste præsident. Det giver derimod ikke mere pondus i tegnebogen at blive sit partis hovedordfører, men er ren og skær ære og mere arbejde på Christiansborg og rundt om i landet til møder i boligforeninger og til boligpolitiske møder. Bjarne Laustsen forsætter desuden som hidtil som menigt medlem af forsvarsudvalget, fødevareudvalget, uddannelsesudvalget og kirkeudvalget og som stedfortræder i skatteudvalget. 31. januar bliver der på det forlængst planlagte bestyrelsesmøde i kreds- og fællesledelsen i Frederikshavn-kredsen med Bjarne Laustsen som deltager lejlighed til lokalt i samlet flok at uddele nye kammeratlige skulderklap for indsatsen.