Litteratur

Rundt om Knud Sørensens ord

Fokus på fornyer af jysk fortælletradition

TOLNE:120 tilhørere er der plads til, når Vendsyssel Litterære Selskab for anden gang er arrangør af en litteraturdag på Tolne Efterskole, og at dømme efter interesse sidste år for et sådant arrangement, så bliver der rift om billetterne. Det foregår lørdag den 23. august, og selskabets bestyrelse har i år valgt at fokusere på Knud Sørensens forfatterskab, der spænder over en stor del af dansk historie, om bondesamfundets afvikling og fornyelsen som industrilandbrug, landsbyens afdøen som soveby og genopstandelse som attraktion for tilflyttere af forskellig art, generationskonflikter mellem gamle livsformer og de nye moderne. - Det skildrer han med en stor indforståelse og uden sentimentalitet, men med kritisk vågenhed, og vi synes vi har fået lagt et spændende program for dagen, fortæller litteraturselskabets formand, Peter Michael Lauritzen. Ganske vist har morsingboerne "kanoniseret" Knud Sørensen som morsingbo, men forfatteren har sine rødder i Vendsyssel og for bestyrelsen var det oplagt at vælge hans forfatterskab for en litteraturdag som efterfølger for dagen om Erik Aalbæks Jensen. Alsidigt program Der er lagt et alsidigt program for det kommende arrangement på Tolne Efterskole, hvor universitetslektor Per Dahl, Århus præsenterer Knud Sørensens prosaforfatterskab under titlen "Knud Sørensen og den jyske fortælletradition". Forfatteren er selv tilstede og læser op fra romanen En tid og erindringsskitsen Man skal bare passe tiden. - Han er arvtager og fornyer af den jyske fortælletradition fra Blichers, Aakjærs og Skjoldborgs tid, lyder begrundelsen for at bruge hele formiddagen til at sætte fokus på den del af forfatterskabet. Den del af programmet sluttes af med at lektor Poul Larsen, Randers, viser filmen Knud Sørensen mellem land og by. Billeder af et forfatterliv. Derefter tegner forlagsdirektør Johannes Riis, Gyldendal, et personligt portræt af forfatteren. Johannes Riis stammer fra Mors, og han har i mange år været Knud Sørensens forlægget og har redigeret et udvalg af hans noveller i samlingen Som man ser det. Efter indtagelse af en passende mængde eftermiddagskaffe er det forfatteren Per Gammelgaards tur til at gå på talerstolen. Her vil han berøre Knud Sørensens lyrik og om udviklingen fra en ung mands utilpassethed til en ældre herres blik for livets små mirakler. Endelig fremlægger forfatteren Knud Erik Pedersen, Staun et personligt vidnesbyrd om, hvordan han har oplevet vendelboen Knud Sørensen i hans egenskab af digter, forfatter, foredragsholder, kollega og ven. Litteraturrådet under Kulturministeriet har støttet litteraturdagen med et større beløb ligesom der har været andre sponsorer. Dermed kan billetprisen for de spændende litteraturdag holdes på 300 kroner, hvilket dog også inkluderer morgen- og eftermiddagskaffe samt en solid frokost lavet i Tolne Efterskoles køkken. Billetter sælges fra Sindal Bibliotek indtil den 9. august, men der er formentlig udsolgt længe før. Andre arrangementer Vendsyssel Litterære Selskab har hjemsted på Sindal Bibliotek, men selskabet laver også arrangementer udenfor Sindal Kommune. Således havde et seminar i foråret på Bangsbo Museum 110 deltagere. Det drejede sig om besættelsestiden og dets kulturliv. Næste arrangement foregår den 20. oktober på Hjørring Kunstmuseum med en Knuth Becker-aften, hvor forfatteren Knud Erik Pedersen taler om Knuth fra Vendelby og Aksel fra Jante.