Rundt på gulvet med mavedans og puslinge

Hvalpsund Gymnastikforenings forårsopvisning bredte sig over flere områder fra seniordans til puslinge

HVALPSUND:Et flot fremmøde på cirka 200 tilskuere var med til at gøre Hvalpsund Gymnastikforenings forårsopvisning til en god oplevelse for både publikum og gymnasterne. Det var en traditionsrig opvisning med indmarch og nationalsang, inden puslingedrenge og -piger under ledelse af Ann Randrup og Charlotte Madsen kunne tage gulvet i brug og med stor glæde og iver kunne vise et flot program. Dernæst var det et stort rytme- og springhold med både drenge og piger, der kom på gulvet, og de viste et meget varieret program fra træningen i vinterens løb - ikke mindst imponerede en af drengene ved at gå på hænder gennem hallen. Derefter var det motionsdamerne, der kom på gulvet og viste deres program, men det var lidt synd, at ikke alle motionsdamerne var med til opvisningen, for det havde været flot, hvis holdet havde været dobbelt så stort. Det næste programpunkt var cirka 30 seniordansere, der havde gået til seniordans i årets løb, og de dansede flere forskellige danse og viste et flot program under ledelse af Lis Svendsen. Det sidste punkt på programmet var mavedanserne. For første gang har gymnastikforeningen arrangeret mavedans som startede efter jul, og det viste sig at være en stor succes, idet rigtig mange mødte op til mavedansen. Mavedanserne viste de flotte mavedanser-kostumer, og hvad de havde lært under ledelse af Else Dalsager på den korte tid, de har trænet. Ved afslutningen på opvisningen rettede Lise Lotte Poulsen en stor tak til de mange frivillige ledere og hjælpere, for uden deres hjælp havde ikke kunnet lade sig gøre at arrangere gymnastik i vinterens løb. Hun takkede også de mange gymnaster og motionister, der kom til gymnastikken i vinterens løb og håbede, at der blandt publikum var mange, der havde fået lyst til at komme til gymnastik til næste vinter. Til slut rettede hun en stor tak til mange mennesker, der var kommet i hallen for at overvære gymnastikafslutningen