Lokalpolitik

RUNDTUR MED OK

EN DEL MENNESKER måtte torsdag gå forgæves til annoncerede arrangementer. Således blev Sæby Museum nødsaget til at aflyse den planlagte omvisning "Fra kurophold til campingliv i Sæby" med museumsinspektør Annemette Løkke Berg. Hun oplyser, at omvisningen vil blive gennemført ved en senere lejlighed. På grund af et sent afbud fra foredragsholderen, kunsthistoriker Anne Lie Stokbro fra Vrå, blev Sæby Kunst- og Kulturforening også nødsaget til at aflyse et møde i Nordjyske Banks mødelokale. Bestyrelsesmedlemmer mødte op ved indgangen for at fortælle de fremmødte, at mødet desværre var blevet aflyst. Foreningen vil søge ved en senere lejlighed at få gennemført det aflyste foredrag om Cobra-malerne. SUNDHED I ALLE ALDRE er titlen på et foredrag, Lyngså Borgerforening inviterer til torsdag 20. februar på Restaurant Smedegården i Lyngså. Her vil læge Jenny Østergaard, Sæby, fortælle om den stigende tendens til overvægt blandt danskere og først og fremmest beskæftige sig med emnet overvægt og dens følgesygdomme. ÅRETS FYNBO 1999, rektor Jens Oddershede, fra Syddansk Universitet i Odense, bestiger om aftenen mandag 17. februar talerstolen på Sæby Fritidscenter for at holde foredrag om emnet "Universiteternes og forskningens betydning for erhvervslivet". Alle interesserede har adgang til mødet, der har Sæby-Volstrup Venstre som arrangør. Jens Oddershede, der gennem sit arbejde i NOVI's bestyrelse har et godt kendskab til ehvervslivets forhold i Nordjylland, har været optaget af foredrags-emnet i sit mangeårige arbejde først som dekan og de sidste to år som rektor på universitetet i Odense. Han har således skaffet store beløb til det fynske erhvervsliv, bl.a. 25 mio. kr. fra A. P. Møller-fonden, og penge fra fonde, der gjorde det muligt at få det store projekt "Sund og Bælt" i Kerteminde op at stå. Det var denne indsats, der førte til, at han blev kåret som Årets Fynbo. Jens Oddershede har i øvrigt på det seneste været i mediernes søgelys i forbindelse med sine udtalelser om udenlandske studenters betaling for at studere på danske universiteter. DET ER RART AT SNAKKE MED ANDRE, konstaterer Selvhjælpsgrupperne i Sæby i forbindelse med et par nye aktiviteter. De går på at starte grupperne nervøst hjerte (angst og stress) og skilsmisse/parforhold. - Det kan være en støtte at mødes i en gruppe og udveksle tanker og erfaringer om en fælles situation, understreges det i opfordringen til at deltage. Samtidig understreges det, at navn, adresse og telefonnummer på deltagerne ikke bliver registreret. Der er tavhedspligt i forbindelse med arbejdet i selvhjælpsgrupperne. KONSERVATIVE LOKALPOLITIKERE er gjort af et særligt stof, i hvert fald ifølge den 89-årige pensionerede landsretssagfører og tidligere mangeårige borgmester Erling Mehlsen. Han var en myndig dirigent på C-vælgerforeningens generalforsamling i Sæby. Efter generalforsamlingen fortalte han på interessant vis om forberedelserne til kommunesammenlægningen i 1970. Den var han stærkt engageret i, idet hans sidste borgmesterperiode var 1966-70. Han var således formand for sammenlægningsudvalget. Det daværende Sæby Byråd for Sæby Købstadskommune bestod kun af ni medlemmer. Heraf var de fire konservative. Kun tre af de ni medlemmer lever stadig - og de er alle konservative. SÆBY DAGHØJSKOLE solgte i efteråret 2002 en del ting, der som led i undervisningen var produceret af kursister. "Salgsfinalen" var skolens julebasar. Det økonomiske resultat af efterårets salg er opgjort til 16.506 kr. Pengene gør daghøjskolen nu klar til at uddele som støtte til nye initiativer eller gode formål i Sæby Kommune. Både enkeltpersoner, foreninger og klubber med aktiviteter og hjemsted i Sæby Kommune kan søge om tilskud - og daghøjsklolens ledelse understreger, at den vil se særligt positivt på nye initiativer, uden at det dog er betingelse for at komme i betragtning. Ansøgninger om tilskud skal være daghøjskolen i hænde senest på tirsdag. Der vil så blive givet svar på ansøgningerne senest 26. februar.