EMNER

RUNDTUR MED OK

Ole K. Petersenole.k.petersen@nordjyske.dk BÅDE BØRN OG PERSONALE i Dybvad Børnehave glæder sig efter omsider at være flyttet ind i deres nye børnehave. -Vi har fået nogle helt fantastiske rammer for både børn og personalee, fastslår leder Louise Koldtoft i Skæve Sogneblad. Vi har fået en helt gennemrenoveret og nybygget børnehave med helt nyt inventar. DYBVAD BORGERFORENING glæder sig til gennemførelsen af et spændende naturgenopretnings-projekt ved Dybvad Søpark med støtte fra både Sæby Kommune og EU's Leader+-pulje. Men helt let er det nu ikke at komme igennem med planerne. Helge M. Jensen fra Dybvad Borgerforening: -Det har vist sig, at der er enorm meget bureaukrati i forbindelse med et sådan projekt. Der skal laves ny lokalplan med høringsfase(den er netop startet. red,). Snoning af bækken kan altså heller ikke klares ved, at man tegner en streg på et kort og beder en lokal entreprenør grave en ny bæk. Nej, der skal udarbejdes et detaljeret projektforslag.Der skal tages hensyn til vand-gennemstrømning og også naturbeskyttelses-, miljøbeskyttelses-, ferskvandsfiskeri- og vandforsyningslovene - og måske endnu flere instanser. - Heldigvis har vi nogle engagerede medarbejdere ved Sæby Kommune, som styrer disse ting, tilføjer Helge M. Jensen. Men resultatet er desværre, at hele processen trækker i langdrag. Vi satser nu på at kunne stikke spaden i jorden i august. VISIONERNE for Skæve Kirke er blevet drøftet i Skæve Menighedsråd. - Vi var rundt om mange ting. Og overordnet var vi enige om, at kirken bør være et sted, hvor alle aldersgrupper kan føle sig hjemme - og som føles vedkommende både for børn, unge og voksne, lyder det fra den nye sognepræst i Skæve Præstegård, Mette Volsgaard. Blandt de konkrete ting, menighedsrådet, er blevet enige om, kan nævnes: Flere gudstjenester for børn og unge- normalt en om måneden. Kirkekaffe i våbenhuset stort set hver anden søndag. Genoptagelse af en gammel tradition med sommerfest i præstegårdshaven. CAFÉ KLOSTERGAARD i Sæby er på banen med en ny aktivitet - et modeshow i samarbejdemed Sæby-forretningerne Din Grønne Skobutik, Sanne C Brugskunst, Frk. Grøn og Mr. I forbindelse med modeshow'et, der sætter fokus på, hvad der netop nu rører sig i modeverdenen, bliver det let servering, kaffe og smagsprøver. DEN TIDLIGERE MANGEÅRIGE leder af Sæby Byarkiv, Jørgen Peder Clausager, holder forbindelsen med bekendte i Sæby vedlige, selvom det efterhånden er en del år siden, at han blev byarkivleder i Fredericia. Igen i år vil han gæste Sæby Kommunes Historiske Forening som foredragsholder - som tilfældet også var var sidste år. Denne gang sker det onsdag den 16. marts. Da vil Jørgen Peder Clausager i SparNordBanks mødelokale i Sæby holde foredrag om emnet "Kvindeliv i 1890'erne" - et ret så omfangsrigt emne, der ikke er mindst må siges at være interessant for den moderne kvinde i dagens Danmark.