RUNDTUREN MED OK

Ole K. Petersenole.k.petersen@nordjyske.dk DER HAR SANDT for dyden ikke lokalt været den store debat op til dagens valg af medlemmer til EU-Parlamentet. Valgstyrerne og de såkaldte tilforordnede vælgere rundt om på valgstederne i Sæby Kommune bliver sikkert ikke overbebyrdet i dagens løb. Ind i mellem vil det sikkert blive lidt svært at få tiden til at gå. Så snakken om dette og hint vil nok blive brugt til at slå en betydelig del af tiden ihjel med. PÅ VALGSTEDET i Lyngså vil vælgerne for for første gang i mere end 40 år ikke blive mødt af Einar Frederiksen, tidligere Venstre-byrådsmedlem og stadig aktiv i det lokale foreningsliv i Lyngså. Einar Frederiksen meddelte nemlig i god tid, at han ikke ønskede at være valgstyrer længere. - Jeg har været med siden et sted i 1960’erne. Nu må tiden være inde til, at andre kommer yngre kræfter til, siger han. Jeg er jo efterhånden blevet 70. Einar Frederiksen har i årenes løb været valgstyrer ved ikke færre end 35 valghandlinger - folketings-, byråds- og EU-valg samt ved folkeafstemninger. -Det har da bestemt været interessant, men alting skal have en ende, siger han. OGSÅ I ÅR bliver der kirkecafé i Klosterfløjen ved Sæby Kirke. Det vil ske i dagene 4.-9. juli med daglig åbning kl. 11-18. PÅ STENSNÆSSKOLEN i Voerså lagde Morgens Albæk med et foredrag om emnet ”Fucked-up-generationen” op til en spændende debat blandt forældre til både børnehavebørn og skolebørn om institutionernes indsats over for den sociale adfærd. ”Når Emma Gad gad, så gider vi også” lød det i indbydelsen til mødet. Her blev det bl.a. fastslået: ”Gennem en konstant dialog mellem skole og hjem kan vi være sammen om at præge nutidens børn med positive værdier.Vi kan være med til at lægge grundsten til et fællesskab, hvor det enkelte individ er med til at værne om egne og fælles omgivelser og udvise et godt kammeratskab over for andre. Her er sproget blandt andet et meget vigtigt område. ”Hvad hjertet er fuldt af, flyder minder over med”, kender vi som talemåde. Det rummer en stor sandhed.Derfor vil der fra starten af næste skoleår påStensnæsskolen blive gjort en stor indsats for at få et ordentligt sprog på skolen - og for at få eleverne til at være opmærksomme på andre end sig selv. Det er ikke i orden at råbe grimme ting efter andre. Man holder døren for den, der kommer umiddelbart efter en selv. Man smider ikke sit affald på jorden. Man hjælper den, der lige har brug for en hånd.Man venter til det blive ens tur”. GENERATION ”Fucked-up” handler i bund og grund om demokrati, mener foredragsholderen på Stensnæsskolen, Mogens Albæk. Han tilføjer: -Projektet bygger på undren over, at hovedparten af nutidens unge ikke finder demokratiet værd at engagere sig i. Ansvaret og rollen som producent er de flygtet fra. Det stiller hele det etablerede demokratiske system overfor en hidtil uset udfordring. - Unge mellem 16 og 30 år repræsenterer et demokrati, der i sin form er præget af en individualisme, der generer en demokratisk samtale, som er reduceret til kun at inkludere én selv og sine nærmeste. I sit indhold vil det ”tavse” demokrati være rummeligt såvel som ansvarsløst. Med rummelig mener vi, at alle må tænke og mene sit - og med ansvarsløst, at alt, hvad man tænker og mener, holder man sig for sig selv og sine nærmeste. - Når det kommer til viden, har nutidens ”Generation Fucked-up ” kompetencer ud over det sædvanlige. Fokuseringen på på viden er ikke uden konsekvenser. Problemet er, at de sociale kompetancer bliver sekundære i forhold til viden.Resultatet er, at der produceres borgere, der opfatter samfundet som et redskab for tilvejebringelse af materielle goder - og ikke som et fællesskab, man skal tage ansvar for, pointerer Morten Albæk.