Teater

RUNDTUREN MED OK

Ole K. Petersenole.k.petersen@nordjyske.dk DET VIL GIVET blive hilst med glæde af mange, hvis forslaget om parkerings-restriktioner i Algade i Sæby føres ud i livet. Også af undertegnende. I denne rubrik har jeg adskillige gange tidligere år anket over det trafikkaos, man kan opleve i Algade om sommeren - og det er bestemt ikke blevet mindre med årene. Så nu er det håbe, at lokalpolitikerne viser mandsmod. FORHOLDENE PÅ SÆBY HAVN er - heldigvis - blevet stærkt forbedret gennem de seneste år. Og man må sige, at havnen tager sig mere indbydende ud end nogensinde. Når man vel at mærke ellers på cykel kan nå derned i sikkerhed. Her tænker jeg på asfaltbelægningen på Klostergyden.Den lader efter vinteren rigtig meget tilbage at ønske. Fyldt med farligge huller. Hurtig udbedring efterlyses. Det kan ikke gå hurtigt nok. OG NÅR DER SÅ er lappet på Klostergydens asfalt, er der såmænd nok andre vedligeholdelsesopgaver for det kommunale vejvæsen at tage fat på i Sæby. Lad mig i denne omgang nøjes med et enkelt eksempel. Nemlig fortovene i Skolegade.Fortovsfliserne her trænger i allerhøjeste grad til udskiftning - i hvert fald til opretning. Man er ved at blive helt "skæv", når man går på dem. Så meget hælder de. I ARENDAL I NORGE glæder man sig til besøget af 150 elever fra Hørby Ungdomsskole. De skal ved hele fem forestillinger opføre den musical, skolen har opsat i år, "Kaperkaptajnen" - om Peter Jakob Larssen, der stammede fra netop Arendal, men gik i land i Sæby efter at have ageret som kaperkaptajn. Den vilde nordmand blev tæmmet, da han på et bal i Sæby traf den 17-årige provstedatter Laurentze Marie. Han blev så forelsket, at han allerede dagen efter anholdt provsten om hendes hånd. Den fik han - på trods af Laurentzes unge alder. Det skete på betingelse af, at han opgav sit vilde liv på søen. Kaperhvervet havde ikke det bedste renommé og var samtidig særdeles farefuldt. Peter Jakob Larssen fik sin Laurentze Marie på hendes 18 års fødselsdag i 1810. Han blev hurtigt en af Sæbys største købmænd og senere borgmester. HØRBY-UNGDOMSSKOLEELEVERNES opførelse af "Kaperkaptajnen" iArendal i juni er en del af et kulturturisme-projekt, der indgår i det officielle Norges fejring af 100 års jubilæet. Sæbys turistchef,Inger Grund Petersen, har haft en væsentlig finger med i spillet i den kulturelle udveksling. Samtidig tror hun på, at netop "Kaperkaptajnen"s opførelse kan føre til, at endnu flere norske turister gæster Sæby. Byen har de senere år haft en stadig stigende invasion af nordmænd. Også Arenedals turistchef, Erik Mykland, glæder sig over samarbejdet mellem Sæby og Arendal: - Vi er meget begejstrede for projektet grund-idé om at lade vores fælles kulturarv blive formidlet til børn og unge gennem sang, dans og musik. Vi får en mulighed for at se vores historie igen og samtidig lære mere om de forhold, der binder os sammen.turistchef. IGEN I ÅR vil AOF i Sæby Kommune uddele en kulturpris - til en person eller gruppe, der på en særlig måde har markeret sig og/eller ydet en ugennyttig indsats for/ i arbejderbevægelsen iSæbyKommune. Alle kan indstille personer tilAOF-kulturprisen.Forslag skal senest være AOF-formand Mogens Vestergård Pedersen, Hørby, i hænde i morgen mandag, kl. 12.