RUNDTUREN MED OK

HELDIGVIS STÅR LIVET IKKE helt stille i de små byer. Lokalt engagement sikrer, at man undgår den tornerosesøvn, der til sidst kan føre til, at en landsby helt dør hen. I Karup og Brønden f.eks. - to af de mindste landsbyer i SæbyKommune - er man helt med på, at der skal ydes en aktiv indsats af de lokale, hvis byerne skal have myndighedernes bevågenhed. Så det bliver det gjort. Det er nok være være at tænke på i disse sammenlægningstider, hvor nogle besynderligvis har den opfattelse, at tingene ikke kan blive store nok. BÅDE I GÅR OG I MORGEN henholdsvis blev og vil der blive leveret bevis på, at det nytter noget, at man lokalt står sammen om en opgave, der i de større byer måske kan synes ubetydelig, men som har stor betydning for en lille by. Karup og Omegns Borgerforening glædede sig ved en reception i går over at kunne præsentere udvidelsen af "Borgerhuset" - et projekt, der har modtaget støtte af både Sæby Kommune og fra EU, men som først og fremmest er blevet gennemført takket være en knofedt-indsats af lokale. I MORGEN, MANDAG, VIL en anden af kommunens små borgerforeninger vise, at det kan betale sig at gå i brechen for en sag. Ved en reception i den tidligere købmandsbutik på adressen Skævevej 157 i Brønden præsenteres de nye lokaler til den lille lokale børne- og juniorklub. For nogle år siden kneb det gevaldigt med aktiviteter for børnene i Brønden og omegn. Det fik en gruppe forældre og interesserede voksne til at starte en klub. Den kom godt fra start i Skæve Idrætsforenings klubhus. Lokalerne her var dog ikke de bedst egnede, så initiativgruppen bag børne- og juniorklubben begyndte at se sig om efter bedre egnede lokaler. En kontakt til ejeren af byens tidligere købmandsbutik,ErikJensen, gav pote. Han var meget positiv over for forslaget om, at klubben kunne bruge den gamle købmandsforretning. MEN NOK EN GANG var økonomien det springende punkt. Derfor henvendte Skæve Borgerforening sig til Sæby Kommune. Og det viste sig at være en god idé. Kommunen var klar til at hjælpe med husleje, lys og varme. Med hjælp fra byplanarkitekt Iben Hammeleff,Sæby Kommune, blev der sendt en ansøgning til den rige Bygge- og Anlægsfonden. Denne fond var med på idéen - også i form af økonomisk støtte til projektet. Samtidig hjalp Sæby Byråds folkeoplysningsudvalg i to omgange med økonomisk støtte. Men også lokalt har der været vist stor interesse for at skaffe børne- og juniorklubben bedre forhold. Efter at et nyt vindue og en ny dør var sponseret af den lokale tømrermester, KimJensen, gik Skæve Borgerforenings formand, Orla Hansen, med ildhu i gang med det praktiske arbejde med at renovere og indrette de nye lokaler. Det flotte resultat er nu klar til at blive taget i brug - og vist frem på mandag. UNGE UDDANNELSESSØGENDE har stadig mulighed for at nyde godt af støtte fra fonde og legater. Sæby Kommune administrerer en del af disse legater.Det gælder således Mette Marie Simonsens og Nicoline Foverskovs Fond. Herfra udloddes der i år 13.500 kr. Fonden yder støtte til uddannelse og dygtiggørelse af mindrebemidlede børn og unge iSæby Kommune, fortrinsvis fra Albæk og Lyngså sogne. For at komme i betragtning ved årets uddeling skal der senest den 6. oktober være indsendt ansøgning til Børne- og Kulturforvaltningen påSæby Rådhus. SÆBY-KUNSTNEREN Tove Davidsen holdt forleden åbningstalen ved ferniseringen på det nye Sæby Biblioteks første udstilling - med malerier og skulpturer henholdsvis indvendig og udvendig - med titlen "Kunstindex 4.9". Om "mageparret" Jørgen Sorensens og Allan Axelsens malerier inde i bibliotekslokalerne sagde Tove Davidsen bl.a.: - Hvad skal det forestille mig? Hvad siger det mig? Hvordan er det muligt at være to om et billede? Hvad vil de? Dialogen mellem to mennesker på et lærred viser, at det er muligt på trods af kamp at opnå et entydigt resultat. Om kunstnernes udendørs skulpturer sagde Tove Davidsen bl.a.: - I skulpturerne vises en tidslinje, der spænder fra stenalder til moderne tid. Det gør os bevidst om kunstens bevægelse og mangeartede udtryk - og at der er skabt kunst så langt tilbage i årtusinderne, som vi kan følge vores egen skabelse via hulemalerierne - med eller uden Vorherre ellerDarwin. - Jeg synes, at udstillingen kan være med til at at få os til at standse op i vores hverdag og give os en oplevelse af vores opfattelse af, at virkeligheden måske kun er et blændværk. At alt kan ses og sanses på en anden måde end den hverdagsagtige, sagde Tove Davidsen.