RUNDTUREN MED OK

STORMEN FORRIGE LØRDAG betød ud over de allerede omtalte store ødelæggelser også på en lang række mindre skader rundt om i Sæby Kommune. Rigtig mange steder arbejdes der i denne tid ihærdigt på at udbedre dem. Især er motorsavene flittigt i brug i forbindelse med oprydningen efter de mange træer - først og frememst nåletræer - der blev revet op med rod eller knækket midt over som tændstikker. SÅLEDES ER DEN kommunalt ejede Gybels Plantage sandt for dyden ikke noget smukt syn i øjeblikket. Utallige nåletræer kunne ikke klare stormen. Store områder blev raseret. Flere steder endte de væltede træer ud over de små skovveje, hvoraf flere ikke er farbare for tiden. DET ER OGSÅ gået hårdt ud over nåletræer på det kommunalt ejede areal mellem Sæbygaardvej og Stygge Krumpens Vej tæt ved SuperBest. Et sørgeligt syn. SOM ALLREDE NÆVNT - og vist på billeder - var stormen også særdeles hård ved kystsikringen syd for Sæby. Men også kystsykringen ved Sæby Nordstrand har taget skade, specielt den allersydligste del ud mod å-udløbet. Her er ikke alene sten blevet kastet rundt og har ødelagt forstærkningen i kystsikringen. Også adskillige fliser har fået en flyvetur og ligger spredt. SÆBY BORGERFORENING markerede i går sit 150 års jubilæum. Foreningen har ført en hensygnende tilværelse i nogle år, men den nye bestyrelse arbejder hårdt på igen at gøre den til en slagkraftig forening - og er allerede godt på vej, selvom medlemstallet er betydeligt lavere end for år tilbage. Trods det lille medlemstal har foreningen det økonomisk relativt godt. Det hænger bl.a. sammen med tildelingen af midler fra Varelotteriets årlige overskud. Så borgerforeningens bestyrelse gjorde i 1886 klogt, da den vedtog at blive kollektør for Alm. Dansk Vare- og Industrilotteri, som det hed dengang - og i den forbindelse indbetalte et efter datidens forholdvis betydeligt beløb - 420 kr. - til Varelotteriets garantfond og driftskapital. Beløbet var udregnet efter Sæbys daværende indbyggertal på beskedne 1506. LOKALHISTORISK FORENING for Lyngså og Omegn, der holder til på Værestedet i landsbyen, har ind imellem været lidt svært at komme i kontakt med. Så nu har bestyrelsen foranlediget opsat en postkasse ved lokalerne på Værestedet.Har man ikke mulighed for at møde op til det foreningens månedlige møde, kan man enten lægge ting og sager af historisk interesse i postkassen - eller skrive et brev til foreningens bestyrelsen. Postadressen er: Lokalhistorisk Forening for Lyngså og Omegn,Værestedet, Østkystvej 168, Lyngså, 9300 Sæby. HELE PERSONALET på Stensnæsskolen i Voerså tager 10.-11. februar på studietur til Ruds Vedby Skole.Her forventer man at få mange gode idéer til "fleksible læringsrum", hvor eleverne i langt højere grad end hidtil skal undervises ud fra personlige kompetencer og i overensstemmelse med teorierne om de mange intelligenser. I forbindelse med personalets forestående studietur understreger skoleleder Hewnrik Weinkouff: - Vi har stadig brug for frivillige til at "overtage" skolen de to dage. Som forældre kan man være med til at give eleverne en god oplevelse inden for et område, man selv synes er spændende.Alle muligheder er åbne.

Breaking
Følg snestormens rasen live. Trafikken i hårdknude ved Aalborg
Luk