RUNDTUREN MED OK

Ole K. Petersenole.k.petersen@nordjyske.dk SPØRGSMÅLET er for formanden for Metal Sæby, det socialdemokratiske byrådsmedlem Brian Pedersen, om han skal følge sit hjerte eller lade hjernen råde i spørgsmålet om en afdelings-fusion med Metal Frederikshavn. Sagen var til indgående drøftelse på generalforsamlingen. Her mundede debatten ud i en bemyndigelse til bestyrelsen om at fortsætte forhandlingerne med Metal Frederikshavn - selvom flere deltagere udtrykte bekymring for, at den nære kontakt mellem medlemmer og afdeling kan forsvinde. BRIAN PEDERSEN lagde i sin beretning ikke skjul på, at forbundet går efter en sammenlægning af afdelinger. Han frygtede, at Metal-kongressen i år vil beslutte at droppe tilskuddet til de mindre afdelinger for at få ønsket om større afdelinger trumfet igennem. - DEN CENTRALISERING, der lægges op til, er efter min opfattelse en forkert politik, lød det afdelingsformanden. Man må aldrig centralisere kontakten til vores medlemmer. Hvis fagbevægelsen ikke er synlig i lokalområdet, går den meget værdifulde kontakt til medlemmerne tabt - og det vil være et absolut minus for fagbevægelsen. - Der er, tilføjede Brian Pedersen i disse år en meget stærk tendens til både hos fagbevægelsen og i kommunerne og til dels også i erhvervslivet, at for at noget er godt, eller kan overleve, skal det absolut være stort. BRIAN PEDERSEN efterlyste en fornuftig begrundelse for, at det skal være sådan: - Hvad er formålet? Jeg tror ikke på, at det bliver hverken bedre eller billigere. Men vi er også i vores afdeling nødt til at forholde os til kendsgerningerne.De er kort og godt, at vi, når tilskuddet fra forbundet forsvinder, har et et stort problem. - Der er min opfattelse kun to muligheder. Den ene er vi finder besparelser og sætter kontingentet op for stadig at have de penge, det nuværende tilskud fra forbundet udgør. - Den anden mulighed er, at vi siger "Det var så den tid Sæby-afdelingen fik lov at leve" - og så gå i realitetsforhandlinger med en anden afdeling om en fusion. Det mest nærliggende vil være Metal Frederikshavn. - Vi må, fortsatte Metal-bossen, erkende, at der ikke er nogen vej uden om, for vi må indrømme, at det på sigt bliver meget svært at fortsætte Metal Sæby. Det gør mig ondt at måtte indrømme, at det nok er sådan - selvom vi har dejlige fysiske forhold i vores ret nye fagforeningshus. STENSNÆSSKOLEN i Voerså vil på onsdag, den 4. maj, markerede 60 års dagen for Danmarks befrielse - ved et aftenarrangement på skolen for forældrekredsen og alle andre interesserede. Skolens elever arbejder i dagene op til den 4. maj med emner omkring 2. Verdenskrig, herunder Danmarks befrielse. Som optakt har hele skolen været på udflugt til Bangsbo Museet og rundvisning ved bunkerne, hvor Niels Juels kanoner står. Det var en meget lærerig og spændende dag for alle - specielt beretningerne fra rundvisningen på Det Jyske Modstandsmuseum. Eleverne undersøger også den lokale historie i forbindelse med besættelsestiden . Det sker i tæt samarbejde med Voerså Museum, der ud over viden også stiller en række effekter til rådighed. Formålet er, at eleverne skal danne sig et billede af hverdagen for ca. 60 år siden og ved selvsyn konstatere den opfindsomhed, man var nødt til at have for at få ressourcerne til at slå til. Hvem kan f.eks. i dag tænke sig at drikke erstatningskaffe eller gå med sko fremstillet af rødspætteskind? Ved arrangementet på Stensnæsskolen på onsdag får alle mulighed for at opleve, hvad de danske borgere havde til rådighed for 60 år siden - og samtidig se elevernes produkter og smage på nogle af dem. Da arrangementet er for alle byens borgere og alle andre interesserede, udfærdiger eleverne i 7. klasserne løbesedler med opfordring til at deltage og ikke mindst at sætte levende lys i vinduerne - som en smuk ramme, når alle elever og besøgende afslutter aftenen med at gå i fakkeltog - under musikledsagelse af Sæbygarden - ned til den gamle havn i Voerså. Her bliver der tændt et stort bål på åen, ligesom der vil blive sunget alsang.