Sæby

RUNDTUREN MED -OK

STORE TORV ISÆBY har i disse dage karakter af een stor udendørs restaurant. Indehaverne har opstillet stole og borde, og dagen lang - og en del aftenen med - nyder mange mennesker en forfriskning eller et udendørs måltid. Nok er der stemning på torvet, men lidt mere atmosfære kunne der nu nok være. Det er der ikke meget af på det store torv. Eksempelvis ville lidt flere parasoller, blomsterkummer og afskærmning mellem de forskellige indehaveres afsnit gøre det mere indbydende. Så herfra en opfordring til restauratører, handelsstandsforeningen, turistforeningen og kommunen om at at sætte sig sammen i god tid og finde frem til en bedre løsning, så Store Torv vil fremtræde mere indbydende til næste års turistsæson. OGSÅ I DAG har hovedparten af Sæbys forretninger søndagsåbent - for femte og sidste gang i sommer. Antallet af søndagsåbninger i turisthøjsæsonen er i år blebet udvidet til fem som et forsøg. I handelsstandsforeningen vil man snart evaluere forsøget. Her vil der sikkert være fortalere for, at åbningstiden ikke næste år bliver så lang som kl. 10-17 - og nok også for, at antallet af søndagsåbninger reduceres. Når jeg har spurgt forretningsfolk, om det nu også kan ”betale” sig at holde så længe åben på søndage, har svaret langt de fleste gange været, at det kan det. Men så virker det ærlig talt besynderligt - som tilfældet var sidste søndag - at nogle forretningerpludselig lukker et par timer før den annoncerede lukketid kl. 17. Det er ikke smart - og bestemt ikke kundevenligt. Jeg har fået en henvendelse fra en læser, der havde været ude at handle om formiddagen. men inden han skulle hjem til søndagsmiddagen ikke nåede at komme ind i en specialforretning, han havde set havde åben. - Så smutter jeg en tur derind lige efter kaffetid, var hans plan. Men da han nåede ind i byen mere en to timer før den annoncerede lukketid, blev han godt sur .Nu var forretningen lukket. - Der sætter jeg ikke mine ben længere, fortæller han. Jeg vil ikke være til grin. EN KVINDELIG LÆSER, der har sin jævnlige gang på Sæby Kirkegård, glæder sig over, at kirkegårdsgartneren og hans mandskab tiden holder den pæn. - Men, der går skår i glæden, når jeg færdes på kirkegården, fortæller kvinden, der er ikke længere er så let til bens. - Der er for mange steder huller i asfalten på de brede stier, og så er det ikke let at færdes med rolator eller stok. Man er hele tiden i fare for at falde. EN ANDEN LÆSER beklager sig over, at flere haveejere i Sæby i for ringe grad bekæmper de store bjørneklo-planter - med det resultat, at frø havner i naboehaver. - Det er for dårligt over for naboer. Har man først mod egen vilje fået bjørnekloer i sin have, kan de være svære at komme af med, lyder klagen.

Forsiden